اعتراض به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن

 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در رای‌گیری سه‌شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین)، ایران را به عنوان یکی از ۴۵ کشور عضو "نهاد زنان سازمان ملل" انتخاب کرد. وظیفه این  نهاد بین دولتی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.

عضویت ایران در این نهاد برای چهار سال و آرای مثبت چند کشور اروپایی به این انتخاب، با انتقاد جدی دید‌ه‌بان سازمان ملل و اعتراض گسترده فعالان مدنی ایرانی روبرو شده است.

مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل در توییتی نوشت: «برگزیدن رژیم آیت‌الله خامنه‌ای مثل این است که یک آتش‌افروز را رئیس آتش‌نشانی کنیم».

هشت مارس: انتخاب رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از اعضا "نهاد زنان سازمان ملل"، در واقع یکی از عملکردهای افشا کننده ماهیت ارتجاعی سازمان ملل و نهاد های مختلف آن است. همان نهادهایی که نیروهای هوادار غرب، زنان و سایر اقشار تحت ستم در ایران را  برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی، ترغیب به دخیل بستن به درگاهشان می کنند.

#نه_به_ارتجاع

#نه_به_امپریالیسم

#همبستگی_انقلابی

#مبارزه_تا_رهایی

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

23 آوریل 2021