1. مادران دادخواه!

ما زنانی هستیم که شاهد خاکسپاری فرزندان به خاک و خون کشیده‌مان بوده‌ایم. ما پسران و دختران‌مان را دیدیم که مغزهای‌شان با گلوله متلاشی، قلب‌های‌شان با گلوله سوراخ، و بد‌ن‌های‌شان با ماشین نیروی انتظامی و شوکر الکترونیکی…..

ما پسران و دختران‌مان را دیدیم که مغزهای‌شان با گلوله متلاشی، قلب‌های‌شان با گلوله سوراخ، و بد‌ن‌های‌شان با ماشین نیروی انتظامی و شوکر الکترونیکی له شده است. ما بدن تکه پاره شده زیر شکنجه و گردن‌ کبود فرزندان‌ مان را دیده و بر آن‌ها بوسه گذاشتیم.

ما معنای رنج هجران و فقدان عزیزان را  با تمام وجود لمس می‌کنیم. فرزندان‌ مان به آزادی و رهایی مردم‌ و آینده‌ای روشن برای ایران باور داشتند. آنان به ما آموختند، برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی باید مبارزه کنیم، حتی اگر به قیمت جان‌مان تمام شود.

#فراموش_نمیکنیم_و_نمیبخشیم

#سرنگونی_انقلابی

#درهای_زندان_شکسته_باد

 

مادران-دادخواه-04-27 https://telegra.ph/

برگرفته از تلگرام سازمان زنان زنان هشت مارس

29 آوریل 2021