روز شنبه، ۱۸ اردیبهشت (هشتم مه)

پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد یک فاجعه بود.

در نزدیکی یک مدرسه دخترانه به نام «مکتب سیدالشهداء» در محله شیعه نشین دشت برچی، سه انفجار پیاپی، هنگام ترک محل از سوی دانش‌آموزان، رخ داده است. در این انفجارها بین ۳۰ تا ۴۰ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شده اند! اکثر قربانیان انفجار دختران دانش‌آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله بودند.

 

هشت مارس: از بارزترین ویژگی های مشترک همه گروه های مرتجع مسلح در افغانستان مثل: القاعده، طالبان، داعش و ... ، می توان انزجار، دشمنی و سرکوب زنان و همچنین ضدیت آشکار با دانش و آگاهی، را نام برد.

امریکا به همراه  سایر امپریالیست ها، بعد از یک دهه دخالت مستقیم و حضور نظامی در افغانستان، که با شعار "سلب قدرت از طالبان" و "آزاد ساختن زنان"، آن را توجیح می کردند، حالا جاده را برای سهیم شدن طالبان در قدرت سیاسی هموار می سازند. طالبان و همپالگی هایش هم هر روز در گوشه ای از افغانستان، جوی خون به راه انداخته و مردم را قربانی سهم گیری بیشتر در قدرت می کنند.

 

#داعش_طالبان

#نه_به_ارتجاع

#نه_به_امپریالیسم

#مبارزه_تا_رهایی

@hashtemars

برگرفته از اینستاگرام سازمان زنان هشت مارس