تظاهرات بزرگ زنان در دوم اکتبر در پنجاه ایالت آمریکا

تظاهرات گسترده در ۶۰۰ شهر آمریکا در دفاع از آزادی سقط جنین

 

 

 

شنبه دوم اکتبر، تظاهرات گسترده در ۶۰۰ شهر آمریکا در دفاع از آزادی سقط جنین

بیش از ۲۵۰ هزار نفر از شهروندان آمریکا در اعتراض به قانون منع دسترسی زنان به سقط جنین در ایالت تگزاس به خیابان‌ها آمده‌اند. بر اساس این قانون، سقط جنین در این ایالت پس از هفته ششم بارداری ممنوع اعلام شده است.

به این ترتیب، سقط جنین پس از هفته ششم بارداری مشمول مجازات می‌شود. این در حالی است که بسیاری از زنان در شش هفته نخست حتی متوجه بارداری خود نمی‌شوند.

زن ستیزی و کنترل بدن زن، تنها در کشورهایی مثل ایران و افغانستان، نیست که اعمال می شود، استفاده از بدن زنان به عنوان ماشین جوجه کشی، بدون در نظر گرفتن حق زن بر بدن خود، امری است که سرمایه داری تلاش می کند در سراسر جهان اعمال کند!

#نه_به_مالکیت_بر_بدن_زن

#جنبش_جهانی_زنان

#حق_زن_بر_بدن_خود

 

3 اکتبر 2021

برگرفته ای فیس بوک سازمان زنان هشت مارس

https://www.facebook.com/8Marsorg