قتل بیش از ۶۰ زن و کودک دختر در خوزستان با انگیزه ناموسی طی دو سال اخیر!


ثبت ازدواج، روزانه یک تا ۳ دختر بچه زیر ۱۵ سال در اداره ثبت احوال اهواز!

بر اساس اطلاعات پژوهشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا، منتشر شده، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌ اند!

 از این ۶۰ مورد، حتی یک فرد مجرم (کسی که قتل را مرتکب شده است)، مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از آن‌ها شکایتی نکرده‌اند!!

این ها تنها آن بخش از فجایع قتل ناموسی و کودک همسری است که مستند و ثبت قانونی شده و در دسترس نویسندگان این پژوهش قرار داشته اند.

هشت مارس: جهل فرهنگی و فقر و استیصال، عواملی هستند که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف بر جامعه تحمیل کرده و خشونت افسار گسیخته بر زنان را در جامعه می گسترد.

اولین گام برای مقابله با قتل ناموسی، کودک همسری و سایر اشکال خشونت بر زن، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و جایگزین ساختن آن با جامعه ای عاری از ستم و استثمار است.

#نه_به_زنکشی

#نه_به_کودک_همسری

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

#سرنگونی_انقلابی

#جهانی_عاری_از_ستم_و_استثمار

hashtemars@

 برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

۳ ژانویه ۲۰۲۰