پیام بریوان از طرف «بنیاد بین‌المللی زنانِ آزاد»

روز دوم راه‌پیمایی، ۷ مارس، لاهه

رفقا و دوستانِ عزیز،

ما ـ «بنیادِ بین‌المللی زنانِ آزاد» ـ با عزم و روحیه‌ی مبارزاتی بیشتری به استقبال ۸ مارس امسال می‌رویم. همچنین بزرگداشت ۱۲۹ تن از زنانی که در راه مبارزه‌شان برای تساوی حقوق و آزادی، در آن زمان، در نیویورک جان باختند را گرامی می‌داریم.

می‌بینیم که زندگی به همراه مبارزه زیباتر و نیرومندتر است، به همین خاطر فریاد می‌زنیم: «مبارزه‌ی زنان، آزادی‌بخش است.» این مسئله را همگام با مبارزات حقوق زنان در «کلاراها» ها، «سکینه»‌ها و تا به امروز حتی در مبارزات «لیلا»ها دوباره تجربه و مشاهده می‌کنیم؛ و نقش زنانِ کُرد در منطقه‌ی «روژاوا»ی کردستان که علیه داعش مبارزه کرده‌اند و نیز مبارزات زنان شجاع ایرانی نباید فراموش شود.

بدین‌وسیله از شما دعوت می‌کنیم تا در راستای همبستگی بیشتر بین‌المللی زنان تلاش کنیم.

با درودهای گرم و سرخِ همبستگی!

زن! زندگی! آزادی!

«بنیاد بین‌المللی زنانِ آزاد»

نشریه هشت مارس شماره ۴۷

خرداد ۱۳۹۸/ ژوئن ۲۰۱۹