خواندن بیانیه هشت مارس در آکسیون - برمن

خواندن متن بیانیه هشت مارس به زبان آلمانی در برلین

خواندن بیانیه توسط یکی از فعالین زنان هشت مارس در برلین

خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران - آمستردام

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام
گزارش تصویری همراه با چند فیلم کوتاه از آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل مهسا «ژینا» امینی.
حضور جوانان در این آکسیون چشمگیر بود. شرکت کنندگان از شهرهای دور و نزدیک هلند آمده و خشم و نفرت خودشان را از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در شعارهای رادیکال و با صدای بلند ابراز می کرد. همچنین در حمایت از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در ایران، این سمبل اسارت و بردگی زنان را به آتش کشیده شد.

برگزار کنندگان: زنان در هلند
- سازمان زنان هشت مارس مارس (ایران- افغانستان)
- بخشی از نيروهای چپ انقلابی و کمونيست

در هر جا که هستیم و با هر وسیله آی که می توانیم، از مبارزات زنان و مردان مبارز ایران حمایت کنیم.

پیام ارسالی به سازمان زنان هشت مارس از کابل - شعله

شرکت در آکسیون اعتراضی در بلژیک

پنچ شنبه ١٤ ژوئیه ٢٠٢٢ فعالین سازمان زنان هشت مارس، همراه با فعالین سیاسی از سازمان های مختلف در هلند برای شرکت در گردهمایی اعتراضی «کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک» که در مقابل پارلمان این کشور، برای لغو معاهده‌ ی شرم‌آور استرداد عاملین سرکوب و جنایتکار جمهوری اسلامی.... برگزار کردند، شرکت نمودیم. ٢٣ تیر ١٤٠١

به یاد رفیق آذر درخشان

مراسم روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر فرانکفورت