طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ با صدای مژگان عظیمی

ترانه اى براى روز جهانى حذف خشونت عليه زنان

گروهی از دختران کابل

الناز رکابی قهرمان سنگ نوردی ایران بدون حجاب

این دختر دهه هشتادی

این دختر دهه هشتادی، به شما می گوید که با چه نسل شجاع و آگاهی روبرو هستید. نسلی که دردها را می بیند، خود را در قبال این دردها مسئول می داند. بر سر شما فریاد می زند، فساد و اختلاص و عوام فریب هایتان را افشا می کند و همه ممنوعه هایی را که برای مسئولین حکومتی و اعوان و انصارشان، مجاز است بر می شمارد. فکر می کنید، وقتی لشگری از این زنان و مردان، جسور، جوان و آگاه در مقابل شما قد علم کرده اند، آیا دیگر سر سوزنی شانس برای ادامه حیات ننگین شما وجود دارد؟

«زن آزاده منم علف هرز تویی»

یکشنبه ۲۴ مهر ماه دانشگاه شریعتی دانشجویان یک صدا فریاد می زنند: «زن آزاده منم علف هرز تویی» انقلاب سر ایستادن ندارد! زنان ایرانی مذاب آتشفشانی هستند که جاری شده و به اعماق زمین بر نمی گردد.

ترانه هانیه کیان/ بازخوانی به لاله ی در خون خفته

خواننده :هانیه کیان خواننده سبک متال
بازخوانی ترانه به لاله ی در خون خفته برای «زن، زندگی، آزادی»

ترانه اعتراضی

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در ترکیه

زنان آگاه و مبارز مرز نمی شناسند!

رقص زن افغانستانی به حمایت از مبارزات زنان ایران در کابل!