دکلمه شعر« دختر اگر آگاه شود» - شعله

ارسالی از افغانستان

درد مشترک

ما کلا این حکومت را نمی خواهیم!

به مناسبت تولد ابوالفضل

روایت از مشکلات، شهروند ترنس در سیستان و بلوچستان

ترنس ستیزی، یکی از اشکال مردسالاری حاکم در جوامع طبقاتی است که با اتکا به عقب افتاده ترین افکار سنتی و مذهبی در جامعه اعمال می شود! ترنس ستیزی، که خود از همان نگرش زنستیزانۀ درون جامعه برمی خیزد، سرکوب هر آن گرایش جنسی و جنسیتی است که خارج از چارچوب جنسیت اول (مذکر)، وجود داشته باشد.

عمار رحمان: «اسرائیل بزرگ‌ترین دموکراسی خاورمیانه»!

همۀ کسانی که استعمار شده اند، خود را در فلسطین می بینند؛ در فلسطین شاهد هستند آن چه را که بر آنان گذشته است! و همۀ استعمارگران خود را در اسرائیل نظاره می کنند...!

این چه جهانیست که سرمایه داری برای کودکان فلسطینی ساخته است؟

این چه جهانیست که سرمایه داری برای کودکان فلسطینی ساخته است که بجای خنده و شادی و فراگیر علم و دانش به مرگ خود و تنها وسیله دلخوشی ( پرنده اش) فکر کند؟

«پریود»، گزارشی از مشکلات زنان عشایر و روستایی و شهری لُر

در این فیلم کوتاه که توسط «گروهی از فعالین زن لُر زاگرسْ‌نشین» تهیه شده‌ است، به مواجهه‌ی زنان عشایر و روستایی و شهری لُر، با مشکلات و باورهای غلطی که در ارتباط با پریود زنان وجود دارد پرداخته شده است.

پیام راشا در حمایت از زنان و مردان در قیام ژینا

زنده باد اتحاد همه ستمدیدگان جهان علیه نژاد پرستی، فاشیسم و نسل کشی!
نابود باد رژیم جمهوری اسلامی، حماس، اشغالگران اسرائیلی، کلیه قدرت های امپریالیستی!

خانم حائری با عقب‌راندن یکی از ماموران به او می‌گوید «تو غلط می‌کنی»