پیام هالینکا آگوستین از طرف «پلتفرم جهانی زنان» و «کنفرانس زنان پایه»

رفقا و دوستان عزیز،

فردا چهلمین سالروزِ قیام زنان ایرانی است که در روز جهانی زن علیه حجاب اجباری و برای حق تعیین سرنوشت خود، شجاعانه در مقابل رژیم ایران قیام کردند. باعث افتخار من است که می‌توانم در بزرگداشتِ مبارزات شجاعانه‌ی چهل‌ساله‌ی زنان ایران، صحبت کنم.

من، هالینکا، از «پلتفرم جهانی زنان» و هماهنگ‌کننده‌ی «کنفرانس زنان پایه» در اروپا هستم. ما سال‌هاست که با دوستان زن ایرانی در این پلتفرم و نیز در روز مبارزاتی ۸ مارس (روز جهانی زن) و در اول ماه مه (روز جهانی کارگران) و ۲۵ نوامبر (روز جهانی علیه خشونت زنان) با همدیگر همکاری می‌کنیم.

در این ایام، روز جهانی زن در سطح جهانی جشن گرفته می‌شود و میلیون‌ها زن برای آزادی زنان و در جامعه‌ای آزاد به خیابان‌ها آمده و یا دست به اعتصاب می‌زنند.

جنبش بین‌المللیِ مبارزه‌جویانه‌ی زنان به ‌روشنی رشد کرده است. زنان شاغل در بخش بهداشت و سلامتی و نیز در بخش نظافت در هلند در صف اول مبارزه‌ی زنان هستند و با صدای بلند فریاد می‌زنند: «دیگر هرگز نمی‌خواهیم پنهان بمانیم!» و جوانان برای محیط ‌زیست سالم و آینده‌ای بهتر به خیابان‌ها می‌ریزند و فریاد می‌زنند: «تغییر سیستم!».

مبارزه علیه خشونت بر زنان در سطح جهانی به‌ سرعت در حال گسترش است. در این راستا به جنبش موسوم به «Ni una menos» در آرژانتین و کشورهای مجاور آن در آمریکای لاتین بنگریم و یا به مبارزات زنان در ترکیه، لهستان، هند، آمریکا و ایران توجه کنیم که علیه رژیم‌های مرتجع و حتی فاشیست مبارزه می‌کنند؛ و نگاه کنیم به همه‌ی زنانی که برای حقوق زنان، قانونی کردن سقط‌جنین و علیه جنگ‌طلبان و امپریالیسم مبارزه می‌کنند.

ما با همه‌ی آن‌ها حس همبستگی داریم و همگام با شما مبارزه‌ی خود را علیه کاپیتالیسم و امپریالیسم ادامه خواهیم داد و برای رسیدن به جامعه‌ای بدون استثمار و فشار و یک جامعه‌ی سوسیالیستی مبارزه می‌کنیم.

پیش به‌سوی آزادی زنان در جامعه‌ای آزاد!

مبارزه شما، مبارزه ما، همبستگی بین‌المللی!

۷ مارس، دنهاگ (لاهه)

نشریه هشت مارس شماره ۴۷

خرداد ۱۳۹۸/ ژوئن ۲۰۱۹