ترجمه‌ی فارسی پیام تشکل:

مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان - ایران) مقابل سفارت آمریکا در بروکسل

ارائه به زبان انگلیسی توسط فرخنده

ما زنان افغانستان بدترین اشکال خشونت‌های دولتی، اجتماعی و خانگی را از سر گذرانده‌ایم.

حاکمیت 4 دهه بنیادگرایی اسلامی که تلاش داشته خشونت و ستم برزنان را با اعمال زور به امری قانونی و عادی مبدل کند؛

باعث شده است که زنان افغانستان کاملاً درک کنند که خشونت بر زنان به چه معنی است.

اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدین غربی‌اش نه‌تنها به زنان افغانستان کمکی نکرد بلکه بر مشکلات آنان افزود.

در شرایط کنونی آمریکایی‌ها در حال معامله با طالبان بر سر حقوق زنان هستند تا بتوانند آن‌ها را در حکومت شریک کنند.

طالبان و آمریکا منافع مشترکی را در به انقیاد نگاه‌داشتن زنان دارند.

ما زنان افغانستان آنچه را که زنان ایران از سر می‌گذرانند کاملاً درک می‌کنیم.

ما مبارزه‌ی «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی در ایران» را مبارزه خود می‌دانیم و اعتقاد داریم که حتا اگر یک زن در جهان آزاد نباشد هیچ‌کس آزاد نیست.

بنابر این ما کاملاً از مبارزه‌ی زنان ایران برای پایه‌ای‌ترین حقوق‌شان و هم‌چنین از مبارزات زنان جهان علیه هر شکلی از ستم و خشونت حمایت می‌کنیم.

ما درد مشترک داریم و مصمم هستیم که در کنار شما به مبارزه ادامه دهیم. پیروز باد 8 مارچ روز جهانی زنان.

مبارزه برای جهانی بدون مرز (ایران ـ افغانستان)

8 مارچ 2019

نشریه هشت مارس شماره ۴۷

خرداد ۱۳۹۸/ ژوئن ۲۰۱۹