اطلاعیه شماره 2

 

اطلاعیه شماره 2

 

جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها!

 

ما در آستانه دگرگونی های سیاسی و اجتماعی ناگزیری ایستاده ایم. بدون شک زنان نیروی اجتماعی بزرگ و تاثیر گذاری در تغییر و تحولات سیاسی آینده ایران خواهند بود. اما سوال اینجاست که به نفع چه طبقه و برنامه ای عمل خواهند کرد؟ آیا قادر خواهند بود برنامه، افق وجهتی را در پیش بگیرند که منطبق بر رهائی کامل زنان باشد؟ آیا قادر خواهند بود تشخیص دهند که عمیق ترین منافعشان در دگرگونی انقلابی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک در ایران است؟

 این مسئله به طور تعیین کننده ای وابسته به دخالتگری زنان رادیکال و انقلابی و کمونیست در جنبش زنان است. دخالتگری نظری و عملی آنان می تواند در جابجایی تناسب قوای موجود در جنبش زنان نقش بالائی را ایفا کند و از این طریق بر کل صحنه سیاسی و صف آرائی طبقاتی در ایران تاثیر گذارد. دراین راستا شفافیت بخشیدن به افق و برنامه در زمینه مبارزه رهائی بخش زنان نیازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است.

نشست 6 تا 8 آوریل 2012 در شهر هامبورگ (آلمان) در خدمت به این معضلات برگزار خواهد شد.

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی به ترتیب حروف الفبا:

  فرخنده آشنا : سازمان یابی تشکلهای مستفل کارگری

امیلیا اسپارتک: کدام پراتیک مشخص جهت بر هم زدن توازن قوای موجود در جنبش زنان نیاز است

مرجان افتخاری: رفرمیسم تهدیدی برای جنبش زنان و جنبش مبارزاتی

فریبا امیرخیزی : بندهایی بر پای دختران دانشجو

پروانه بکاە: نگاهی به کج راهه ها و بی راهه های جنبش زنان

لیلا پرنیان: درك های نادرست نسبت به مسئله زن در جنبش كمونيستي و ضرورت گسست از آن

ماریا رشیدی: جنبش زنان و گرایشهای موجود در این جنبش، تشکلهای توده ای زنان

فریدە رضایی: نقش و جایگاه زنان پیشرو در جنبش انقلابی کردستان و تاثیر گذاری آنان در مبارزات زنان، مبارزه مسلحانه، مبارزه بر علیه مردسالاری

سحر سرفراز: مشکلات دو نسل در خارج از کشور بویژه دیدگاههای مردسالارانه حاکم در خانواده ها

سهیلا قادری: لاییسیته و تاثیرات آن بر مبارزات رهاییبخش زنان

گلشن کاظمی: کمپین یک میلیون امضا،اهداف، جایگاه و تاثیر بر دختران جوان و رادیکال

صدیقه محمدی : موانع تشکل یابی و تفاوت نظرهای میان فعالین گرایش سوسیالیستی

یاسمین میظر: بحران اقتصاد سرمایه وموقعیت زنان

مینو همیلی : جنبش رهایی زنان نیاز به کدام افق و کدام پراتیک مشخص جهت برهم زدن قوای موجود دارد.

 

برنامه های هنری:

زیبا کرباسی: شعر خوانی

کتایون حسینی : موسیقی و آواز

نمایش فیلم

 

مکان برگزاری نشست:

Jugendherberge Horner Rennbahn       

   100 Rennbahnstr 

    Hamburg22111

با شرکت خود در این گردهم آئی ، گرایش انقلابی و رادیکال درون جنبش زنان را تقویت کنید.

 

با ما می توانید از طریق ئی میل و تلفن و فاکس تماس بگیرید:

Zanane.chap@live.com

تلفن: 00494049292245 

فاکس:004940458643

2012-02-21

 

 

 برای اطلاعیه شماره 1 فراخوان  سمینار می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید.

 

 

http://www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_ELAMYEH&fn=etelaeiyeh_zanane_chap.htm&catId=0&pgn=