اطلاعيه شماره يك

اطلاعيه شماره يك

 

بدين وسيله به اطلاع عموم مي رسانيم كه مراسم تدفين رفيق آذر درخشان در روز جمعه هشتم ماه ژوئن 2012 در گورستان پرلاشز در پاريس برگزار مي شود.  اين مراسم از ساعت 10 و پانزده دقيقه بامداد از جلوي در ورودي ميدان گامبتا آغاز خواهد شد.

از همه رفقا، دوستان، ياران و تمام انسانهای آزاديخواه می خواهيم كه با شركت در اين مراسم  با اين زن انقلابی و كمونيست برجسته برای آخرين بار وداع كنند.

زمان و مكان دقيق برگزاری مراسم بزرگداشت (كه به احتمال زياد در همين روز يا روز شنبه برگزار خواهد شد) در اطلاعيه بعدی بزودی منتشر خواهد شد.

كميته برگزاری مراسم تدفين و بزرگداشت رفيق آذر درخشان

پاريس - چهارشنبه 29 مه 2012

آدرس دقيق محل تجمع:

 

PLACE GAMBETTA

 

AVENUE DU PERE - LACHAISE

 

وسايل نقليه

METRO  NO : 3

BUS : 26 – 60 – 61 – 64 – 69 – 102

 

STATION : GAMBETTA

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر و همچنين رزو جا براي محل اقامت مي توانيد با ئی میل وشماره تلفن زير تماس بگيريد:

bozorgdashteazar@ymail.com

 

TEL : 00 33 65 29 86 157