از زنان ، کودکان ومردم زحمتکش افغانستان درمقابل حملات وحشیانه اوباشان اسلامی درایران، دفاع و حمایت کنیم.

 

در روزهای اخیر؛ جنایات و کشتار و قتل کارگران و مهاجران افغانی ابعاد هولناکی یافته است . از روز دوشنبه 5 تیر در شهر یزد اراذل و اوباشان جمهوری اسلامی در گروههای صدها نفره به خانواده های کارگران افغانی حمله کرده و با چوب وسنگ ؛آنها را زیر حملات خود گرفته و خانه های مسکونی آنها را به آتش میکشند. تا کنون دهها خانه طعمه حریق شده و بسیاری از کودکان و زنان در آتش سوخته اند. بسیاری دیگر نیز برای نجات جان خود به خانه های امن دوستان و آشنایان پناه برده و یا  آواره بیابان و صحرا شده اند. بیمارستانها از پذیرفتن زنان و مردان و کودکانی که در اثر ضربات سنگ و آجر زخمی شده و یا در آتش سوخته اند به دلیل افغانی بودن آنها خودداری میکنند. اراذل اسلامی یک موتور سوار افغانی را که همراه زن و کودک خردسال اش در حال عبور از خیابان بوده مورد حمله قرار داده با پاشیدن بنزین آنها را به آتش میکشند. اوباشان در خیابانها به هر زن و مرد افغانستانی، با برگ اقامت یا بدون برگ اقامت حمله کرده تا حد مرگ آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. دراین میان مامورین انتظامی نه تنها وقعی به شکایات قربانیان این جنایات نمی نهند بلکه مشوق  جمعیت اراذل و اوباشان هستند. این جنایات کماکان ادامه دارد و میتواند مقدمات یک قوم کشی وحشیانه وسیعتری باشد که درتمام شهرهای ایران به اجرا درآید. (1)

رژیم ارتجاعی و شوونیست پرور جمهوری اسلامی همواره برای اخراج و اذیت و آزار پناهجویان و کارگران افغانستانی با ترفندهای گوناگون همچون متهم کردن آنها به قاجاق مواد مخدر و یا قاجاق اسلحه ، دزدی و قتل، بیشترین سرکوبها را علیه آنها بکار بسته است. تعداد بیشماری از زحمتکشان افغانی از زن و مرد و کودک و پیر و جوان اکنون در زندانها بسر میبرند. جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فیزیکی این زحمتکشان  برای اخراج آنها، با ممنوع کردن استخدام کارگران افغانی، عدم ثبت نام کودکان آنها در مدارس، امتناع بیمارستانها از پذیرش بیماران افغانی؛ جابجایی های اجباری شهر به شهر این آوارگان و میخکوب کردن آنها در اردوگاههای اجباری آنها را وادار میکنند که داوطلبانه کشور را ترک کنند. ولی آنها درمرزهای ایران مورد تیراندازی قرار میگیرند. برای نمونه در 6 تیرامسال تعدادی از زنان و کودکان و مردم افغانی در مرز ایران و ترکیه  که قصد خارج شدن از ایران به ترکیه را داشتند مورد  تیر اندازی مستقیم نیروهای انتظامی ایران قرار گرفته و 18 نفر آنها کشته شدند(2)

امروز بیش از هر زمان دیگر ماهیت ارتجاعی و شونیست پرورجمهوری اسلامی برای مردم ایران و افغانستان که دارای زبان و فرهنگ مشترکی هستند مشحص شده و دیگر هیچ عوام فریبی و اغوا گری وطنی کسی را به توهم نمی اندازد.

ما سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان )همراه تمام نیروهای آزادیخواه و انقلابی ایرانی و افغانستانی یک صدا و همدل این جنایات را محکوم کرده  و با  شرکت خود در تظاهرات اعتراضی که در روز چهارشنبه در جلوی سازمان عفو بین الملل در شهر تورنتو تدارک دیده شده صدای فریاد و اعتراض خود را علیه جنایات جمهوری اسلامی بگوش جهانیان رسانده و همبستگی خود را با کارگران و مهاجران افغانی اعلام میکنیم.

1- همه این اطلاعات توسط قربانیان این جنایات و شاهدان عینی آن که اکنون در بیابانها فرارکردهاند و یا در مخفی گاه پنهان شده اند در برنامه زنده تلویزیونی سیامک ستوده گزارش داده شده.

2- جزییات حملات وحشیانه نیروهای انتظامی به مردم افغان درمرز ایران – ترکیه  را میتوانید در سایت زیر بخوانید     

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=49837  

    با تمام قوا این حملات ضد انسانی را افشا و محکوم کنیم!

زنده بادهمبستگی خلق های ایران و افغانستان علیه همه مرتجعین اسلامی و غیر اسلامی و اربابان شان!

 سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)  تورنتو -  کانادا - جون2012