گزارش گردهمایی نوروز با یاد زندانیان سیاسی – میدان دام آمستردام

  ۲۱ مارس ٢٠٢۴ / ۲ فروردین ۱۴۰۳

جمعی از فعالین سیاسی همراه با تعدادی از ایرانیان ساکن هلند، سنگفرش میدان دام را با تصاویر جانباختگان خیزش ژینا، و تصاویر زندانیان سیاسی، با گلهای رنگارنگ تزیین کردند. چیدمان سفره هفت سین و پخش موزیک توجه عابران را به این برنامه جلب کرد؛ که مورد استقبال قرار گرفت. مراسم نوروزی از ساعت 5 بعداظهر تا 7 شب ادامه داشت.

در همدردی با خانواده های دادگاه، و حمایت از مبارزات جنبش های اجتماعی در ایران، پیام هایی از جانب گروههای مختلف برگزار کننده خوانده شد.