گزارشی تصویری از راهپیمائی 8 مارس روز جهانی زن در لس آنجلس – آمریکا

گزارشی تصویری از راهپیمائی 8 مارس روز جهانی زن  در لس آنجلس آمریکا

 

DSCN4402-2

 

DSCN4399-2

 

DSCN4400-2

 

DSCN4398-2

 

DSCN4401-2

 

DSCN4403-2

IWD-2

فعالین سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)- آمریکا

مارس ۲۰۱۰

 www.8mars.com  /  zan_dem_iran@hotmail.com