گزارشی از برگزاری روز جهانی زن - تورنتو

گزارشی از برگزاری روز جهانی زن - تورنتو

Tekstvak:  امسال فراخوان برگزاری روز جهانی زن (هشت مارس) را که سازمان زنان هشت مارس در تورنتو منتشر کرد مورد حمایت و پشتبانی بیش از 12  سازمان و نهاد انقلابی و رادیکال قرار گرفت.

امروز یکشنبه  هفت مارس با فراخون سازمان زنان هشت مارس جشن روز جهانی زن در میدان مل لسمن تورنتو با بیش از 70 نفر از زنان و مردان آزادیخواه برگزار شد.

این مراسم با خوش آمدگوئی به حضار و بیان دکلمه ایی زیبا از طرف مجری برنامه آناهیتا رحمانی شروع و بعد از آن پیام سازمان زنان هشت مارس توسط یکی از فعالین این سازمان خوانده شد. در این پیام به خیزش مردمی اخیر و نقش زنان و دختران جوان که در این مبارزات هشت ماهه اخیر بسیاربرجسته و جسورانه بود اشاره شد و اینکه بی باکی و جسارت آنها در گرفتن نقش رهبری در مبارزات  همه را شگفت زده کرده بود پرداخته شد. همچنین در این پیام به نقش رهبری جنبش سبز در تلاش برای محدود کردن مبارزات اخیر مردم بلاخص خواسته ها و مطالبات زنان از جمله لغو حجاب اجباری و دیگر حقوق آنها پرداخت که نشاندهنده ماهیت بغایت ارتجاعی این رهبری وحفظ نظام زن ستیز جمهوری اسلامی است . در قسمت دیگری از پیام آمده بود که باید در مقابل تلاش نیروهای مختلف ارتجاعی از جمله قدرتهای امپریالیستی که می خواهند از مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان ایران استفاده کرده و آنرا پشتوانه و دنبالجه منازعات خود قرار دهند بایستیم و نگذاریم این مبارزات حق طلبانه زنان ایران بار دیگر به بیراهه رود. در آخر پیام با بیان اینکه کشور ما در شرایط خطیر و حساسی قرار دارد و  مبارزات پراکنده و شورشهای خود بخودی به نتهایی نمی تواند ضربه کاری به دشمن بزند در حالیکه دشمن سرکوب سیستماتیک و متشکل خود راپیش از سی سال بر زنان اعمال کرده زنان نیز باید متحد و متشکل شوند تا بتوانیم مبارزات خود رامتحدانه و منسجم و آگاهانه به گرد گرایش رادیکال زنان به پیش ببریم به همین منظور سازمان زنان هشت مارس خواهان همکاری با هر نیروی رادیکال و انقلابی درون جنبش زنان است و با همه زنان و دخترانی است که با مبارزات خود نشان داده اند که برای رهائی از چنگال حکومت مذهبی و ارتحاعی جمهوری اسلامی به مبارزه خود ادامه خواهند داد. معیار اصلی برای وحدت نیروها و گرایشات رادیکال زنان موضع گیری صریح  و روشن بر سر نظام زن ستیز اسلامی و مبارزه در جهت سرنگونی آن و طرح خواستهای زنان در هر مبارزه خواهد بود.

برنامه با خواندن پیام های همبستگی گروه ها و نهادهای سیاسی ادامه پیدا کرد و بعد از آن یکی از فعالین زنان شعر زیبایی به اسم من یک انسانم از یک شاعر زن عرب خواند.در خلال برنامه سرودهای انقلابی از جمله سرود کارزار با صدای گرم گیسو شاکری پخش شد. یکی از فعالین جنبش کارگری سخنران بعدی بود که در رابطه با نقش زنان کارگردر مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی مطالبی ایراد کرد و همچنین به نقش زنان کارگر در تشکیل شوراهای محلی در دوران انقلاب پرداخت. همچنین در میان برنامه فریدون فرحی خواننده انقلابی ترانه –سرودهای زیبائی اجراءکرد.

یکی دیگر از فعالین زنان شعر زیبایی از مینا شاعر مبارز و شهید افغان را قرائت کرد.در اخر نمایشی بوسیله آناهیتا اجرا شد که از قول زن محجبه ای که فریاد خود را از این نظام پوسیده اسلامی بلند میکند که چگونه از بدو تشکیل این نظام تمام حق و حقوق او گرفته شده و در نهایت خود به اسارت حجاب اجباری در آمده و در اخر حجاب خود را در آورده و با همکاری تمام شرکت کنندگان این حجاب سمبل اسارت و بردگی زن به آتش کشیده شد که با استقبال و تشویق حضار روبرو شد.

 7مارس2010

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)- تورنتو