گزارش از راهپیمائی و تظاهرات ایستاده در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی – لندن

گزارشی از راهپیمائی و تظاهرات ایستاده در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی – لندن

Tekstvak:  در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی : شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در ایران توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از جانب نیروها و تشکلات مختلف (1) ،  تظاهراتی در روز 25 اردیبهشت برابر با 15 مه  سازماندهی شد که از میدان ترافلگار یکی از میدانهای شلوغ شهرلندن شروع شد و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی خاتمه یافت. سازمان زنان هشت مارس در انگلستان نیز یکی از نیروهای شرکت کننده در این تظاهرات بود.

پلاکاردهای سازمان زنان هشت مارس که خواست های پایه ای زنان هم چون : لغو حجاب اجباری، جدائی دین از دولت، بدن زن حق زن است، حق سقط جنین، مبارزه زنان علیه مردسالاری، مبارزه ای است جهانی و…… در دست بسیاری از شرکت کنندگان قرار داشت.

گوناگونی پرچم ها و پلاکاردها علیرغم اختلافات جدی بر سر چگونه رفتن جمهوری اسلامی و مهم تر بر سر اینکه برای ساختن چه جامعه ای مبارزه می کنیم، نشان از این داشت که در محکومیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی یک صدا هستیم.

در مدتی که در این میدان ایستاده بودیم ، ایرانیان و حمایتگان غیر ایرانی به افشای رژیم جمهوری اسلامی پرداختند و بسیاری از مردم رهگذر با شنیدن سخنرانی ها و دیدن نمایشگاه عکس و شعار ها و…. با تظاهر کنندگان همبستگی خود را اعلام می کردند و برخی ازآنان با ما در شعار« سرنگون باد جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و… » همراهی می کردند.

یکی از سخنرانان سبرینا قریشی از فعالین تشکل «بپا خاستن میلیون زن» که با حضور خود در این راهپیمایی از این تظاهرات حمایت کردند. وی در همبستگی با مردم ایران و بخصوص زنان و در اعتراض به خشونت دولت ایران علیه زندانیان سیاسی  سخنانی ایراد کرد. در بخشی از سخنانش سبرینا گفت :« من بعنوان فردی که در انگستان به دنیا آمده ام با خواهر ها و مردم ایران در ضدیت با خشونت دولت ایران علیه زندانیان سیاسی و مردم ایران همصدا هستم . ما باید بتوانیم مبارزه را ادامه دهیم که نه تنها در ایران بلکه در هیچ جائی از جهان چنین جنایاتی رخ ندهد.» راهپیمایی ساعت دو ونیم آغاز شد و از مسیر های بسیار شلوغ مرکز شهر لندن گذر کرد. بسیاری از مردم با دست زدن و یا تکرارشعار ها همبستگی خود را اعلام می کردند. یک گروه 7 و8 نفره دختر و پسر جوان در میدان پیکادلی برای یک مسیر نیم ساعته به صف تظاهرات پیوستند و این گونه به ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

تظاهر کنندگان پس از سه ساعت راهپیمائی به سفارت جمهوری اسلامی رسیدند و یک ساعت دیگر نیز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی با سردادن شعار هائی هم چون: جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، مرگ بر رژیم زن ستیز، مرگ بر جمهوری اسلامی ، فرزاد ما نمرده این دولته که مرده، شیرین ما نمرده این دولته که مرده و…… به افشای جنایات جمهوری اسلامی پرداختند.

در طول تظاهرات صد ها اعلامیه سازمان زنان هشت مارس در مورد اعدام 5 زندانی سیاسی به زبان انگلیسی و فارسی پخش شد. از بلند گوی تظاهرات سرود کارزار زنان و بر خیز با صدای گیسو شاکری و هم چنین انقلاب با صدای ترسی چپمن پخش شد.

این تظاهرات با بیش از صد نفر که به مدت 5 ساعت به طول کشید، پایان یافت. بخش کوچکی از این تظاهرات در بی بی سی فارسی منعکس شد.

Tekstvak:  تظاهرات ایستاده:

روز چهارشنبه 12 ماه مه بنا بر دعوت فراخوان مشترک (1) سازمانها و گروههای مختلف تظاهرات ایستاده ای مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام 5 نفر زندانی سیاسی از ساعت 6 تا 8  عصربرگزار شد.

در این تظاهرات با اینکه روز کاری بود بیش از 150 نفر از گروه های سنی مختلف شرکت داشتند. حضور جوانان در این تظاهرات چشمگیر بود.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان

16 ماه مه 2010

 http://www.8mars.com/8MARS_FARAKHAN/Tazahorate%2012%20May-Landan.pdf