گزارش تصویری از تظاهرات «روز زمین»

گزارش تصویری از تظاهرات «روز زمین»

۲۹ آوریل ۲۰۱۷ - لندن

 

روز شنبه در  لندن هم‌زمان با بسیاری از شهرهای جهان  هزاران نفر به مناسبت «روز زمین» در اعتراض به تخریب محیط زیست و سیاست‌های فاشیستی حاکم بر دنیا به خیابان آمدند. ما فعالین «سازمان زنان هشت مارس (ایران افغانستان)» به همراه فعالین «پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (افغانستان- ایران)» نیز در این تظاهرات شرکت داشتیم و در همبستگی با کارزار «نه به فاشیسم!» بیانیه ای که در مورد محیط زیست و زنان تهیه شده بود، پخش کردیم.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – لندن

۲۹ آوریل ۲۰۱۷