گزارش تصویری از تظاهرات اول ماه می - لندن

گزارش تصویری از تظاهرات اول ماه می - لندن

 

امسال در تظاهرات اول ماه می در لندن بیش از پنج هزار نفر از اتحادیه‌های کارگری، احزاب، تشکلات چپ از ملیت‌های مختلف ترک، ایرانی، کرد و ... شرکت کرده بودند. فعالین «سازمان زنان هشت مارس (ایران افغانستان)» به همراه فعالین «پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (افغانستان- ایران)» نیز در این تظاهرات شرکت داشتند. در طول راهپیمایی بنر ما که با شعار" زنان جهان علیه امپریالیست های مردسالار و بنیاگرایان مذهبی متحد شوید" و هم چنین پلاکاردهایی که با شعارهای " نه ! به نام بشریت، ما تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!" و " نه ممنوع کردن و نه دیوار، رژیم ترامپ/پنس را بیرون کنیم!" مورد استقبال بسیاری از شرکت کننده گان و عابرین و عکاسان و... قرار گرفت. ما تلاش کردیم در طول تظاهرات بیانیه‌ی «استمار در سطح جهانی زنانه است!» را که به مناسبت اول ماه می تهیه کرده بودیم را به طور وسیع در بین شرکت کنندگان و عابرین پخش کنیم و در حد امکان با آن‌ها صحبت کرده و ارتباط برقرا کنیم.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – لندن

۲ می ۲۰۱۷