گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی به حکم اعدام های وحشیانه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی – لندن

گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی به حکم اعدام های وحشیانه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی – لندن

یکشنبه 19 ژوئیه تظاهرات ایستاده ای در میدان ترافلگار لندن در اعتراض به حکم اعدام #امیر_حسین_مرادی، #سعید_تمجیدی، #محمد_رجبی و همه زندانیان سیاسی که در صف اعدام قرار گرفته اند، برگزار شد. فعالین سازمان زنان هشت مارس، شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران، مبارزه برای جهانی بدون مرز و سایر نیروهای مبارز در این تظاهرات شرکت داشتند. علیرغم شرایط خاصی که در نتیجه ویروس کرونا حاکم است، اما عابرین با اشتیاق به طرف ما می آمدند و علت برگزاری این آکسیون را می پرسیدند. در میان این عابرین فعالینی در حوزه زنان که از مبارزات زنان ایران علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی حمایت می کردند از ما خواستند که در برنامه های تشکل آنان که به طور خاص علیه خشونت بر زن در انگلستان سازماندهی می کنند، شرکت کرده تا بتوانیم همراه هم مبارزات مشترکی را علیه مردسالاری حاکم در انگلستان و ایران و ... پیش ببریم. در این آکسیون اعتراضی اعلامیه سازمان زنان هشت مارس به زبان فارسی و انگلیسی در بین مردم پخش شد.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان

19ژوئیه 2020