روز دوشنبه ۱۰

  گزارشی از تظاهرات در  پشتیبانی و حمایت از مبارزات کردستان در هامبورگ – آلمان

روز پنچ شنبه 13می به دعوت چند سازمان از جمله سازمان زنان 8 مارس، تظاهراتی درمقابل سفارت ایران در هامبورگ برگزار شد. این تظاهرات هم زمان بود با تحصن عمومی مردم کردستان دراعتراض به اعدام جنایتکارانه بهترین فرزندان خلق کرد. حضور پر شور دهها زن و مرد ازنیروهای مترقی ملیتهای مختلف در این آکسیون که هم زمان با بسیاری شهرهای دیگر کشورهای غربی برگزار شد، نشان می داد که وجدان های بیدار و انقلابی این جنایت جمهوری اسلامی را بی پاسخ نخواهند گذاشت. زنان واحد برمن، هامبورگ و برلین سازمان زنان 8 مارس(ایران-افغانستان) هم فعالانه در این حرکت حضور داشتند. حاضرین با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی که طنین فریاد میلیونها زن و مرد در ایران بود نفرت خود را ابراز می داشتند.  در این اکسیون پیام هایی به حمایت از مردم کردستان و محکوم کردن جنایات حکومت اسلامی خوانده شد. طاهره شمس، مسئول شاخه افغانستان سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان) نیز در محکوم کردن اعدام های اخیر در ایران و هم چنین درافشای جنایات جمهوری اسلامی علیه پناهندگان و مهاجرین افعانستانی در ایران اعلامیه ای را قرائت کرد. در فواصل برنامه موسیقی کردی و سرودهای انقلابی پخش می شد؛ یکی از اشعار شاعر مبارز و انقلابی، سعید سلطان پور به شیوه ای زیبا اجرا شد. همچنین خواندن ترجمه یکی از اشعارزیبای فرزاد کمانگر به زبان آلمانی شنوندگان را تحت تأثیر قرارداد. برنامه با قرائت بیانیه پایانی و موسیقی کردی به اتمام رسید.

سازمان زنان 8 مارس برمن آلمان - 13مه2010

گزارشی از آکسیون اعتراض به اعدام 5 مبارز کرد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در هامبورگ

روز دوشنبه 10 می بعد از خبر اعدام ۵ تن از مبارزین راه آزادی در زندان دژخیمان حکومت اسلامی موج گستردهای از اعتراض سراسر اروپا را فرا گرفت و خشم مردم از هر قشر و ایده چنان به اوج رسید که در برخیاز این کشورها به داخل سفارت مزدوران ریختند و با پرتاب سنگ شیشه های ساختمان را شکستند که منجر به دستگیری تعداد بسیاری شد و در شهر هامبورگ نیز یک اکسیون اعتراضی، با حضور افراد،گروهها و احزاب معترض ایرانی و آلمانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی انجام شد . تشکل زنان هشت مارس نیز در آن حضور داشتند. .  معترضین شعار "سرنگون باد جمهوری اسلامی"، " شیرین ، فرزاد ، ندای ما نمرده این دولت است که مرده" ، "آزادی و برابری برای همه" ،" زندانی سیاسی آزاد باید گردد"  در این آکسیون سر دادند. در همین هنگام یکیاز مزدوران از سفارت خارج شد و برخیاز مردم معترض به طرف او دویدند و شعار سر دادند مزدور برو گمشو که او خود را به اتومبیل رساند و با وحشت و سرعت بسیار محیط را ترک کرد . یکیاز معترضان  چنان خشمگین شد که نتوانست خشم خود را کنترل کند به طرف سفارت دوید و قصد حمله به سفارت را داشت که پلیس متوجه شد و او را بازداشت نمود و معترضین از سوئی دیگر شعار سر دادند و خواستار آزادی او شدند و گفتند تا آزادی او ما این محل را ترک نخواهیم گفت و تهدید کردند که خیابان جلوی سفارت را با نشستن بر کف خیابان خواهند بست و در نهایت پلیس او را آزاد کرد . این آکسیونهای اعتراضی در خارج از ایران هم همچنان ادامه خواهد داشت.

سازمان زنان هشت مارس واحد برمن آلمان - 12 مه 2010