تظاهرات اول ماه مه در شهر روتردام هلند مورد ضرب و شتم پلیس فاشیستی هلند قرار گرفت

تظاهرات اول ماه مه در شهر روتردام هلند مورد ضرب و شتم پلیس هلند قرار گرفت

گزارش فعالین تشکل زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)- هلند

2 مه 2010

روز شنبه تظاهراتی از جانب کمیته برگزارکننده اول ماه مه به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر روتردام هلند  برگزار گردید. تشکل زنان هشت مارس هلند نیز دراین تظاهرات شرکت کرد. ما در این تظاهرات در بین مردم به پخش اعلامیه در مورد موقعیت زنان ایران و مبارزات مردم بر علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی ایران پرداختیم.

هم زمان که به جمع تظاهرات افزده می شد متوجه افزایش پلیس ضد شورش شدیم و زمانی که پلیس ها تظاهرات کنندگان را در محاصره خود در آوردند، اعلام کردند که تظاهرات غیر قانونی است و همه باید این محل را ترک کنتد.( با اینکه از قبل اجازه پلیس گرفته شده بود).

پلیس از ابتدا با بهانه های گوناگون و بهانه جويی های مزخرف سعی در اختلال و بر هم زدن تظاهرات داشت؛ از جمله بهانه ها اين بود که از چوب برای نگه داشتن پرچم و پلاکارد نبايد استفاده کرد و يا نوشته های پلاکاردها و شعارهای روی پرچم های سرخ فقط باید به زبان هلندی نوشته شده باشد.- با اینکه پلاکاردها و پرچم ها در دست نیروهای غیر هلندی علاوه بر زبان کشور خود به زبان هلندی نوشته شده بود-  و با این بهانه در صدد جمع آوری پلاکاردها و پرچم ها شدند.

زمانی که ما تظاهرات کنندگان تسلیم خواسته های پلیس نشدیم و سعی کردیم که به راهپیمائی ادامه دهیم با گارد پلیس ضد شورش در مقابل خود روبرو شدیم که مانع از حرکت تظاهرکنندگان شدند. همه درمقابل این خواست غیر اصولی وغیر منطقی پلیس شروع به دادن شعار برعلیه پلیس و دولت سرمایه داری هلند کردیم. از جمله شعارها: " تظاهرات روز اول ماه مه حق ماست و برخورد پلیس در کشوری که ادعای دمکراسی دارد تنها يک برخورد فاشیستی است"، "اول ماه مه یک روز مبارزاتی است و این روز باید تعطیل رسمی اعلام شود"؛ " مبارزات کارگران یک مبارزه جهانی است"، " پلیس ها از مقابل ما بروید کنار و مانع از راهپیمائی ما نشوید". با شدت يافتن برخورد پليس و چند مورد درگيری شعارها نيز تندتر شد. مثل " پلیس برو گمشو"، " فاشیست برو گمشو" و چند نفر فریاد زدند که: شما از تک چوب هایی که ما برای پرچم و پلاکارد هایمان استفاده کردیم وحشت دارید در حالی که شما با تمام سلاح در مقابل ما ایستاده اید و ما از شما هیچ  ترس و  وحشتی نداریم.

طاهره شمس یکی از فعالین تشکل زنان هشت مارس ( واحد افغانستان- برلین) که در این تظاهرات حضور داشت از  بلند گو اعلام کرد که دولتهای امپریالیستی به کشورافغانستان و عراق حمله کردند و ادعا کردند که می خواهند در افغانستان دمکراسی بیاورند ولی شما خودتان هم اکنون شاهد هستید که چه دمکراسی را دولت های امپریالیستی برای کشور های افغانستان و عراق به ارمغان آورده اند. طاهره شعار کارگران جهان متحد شوید را داد و گفت که دولتهای امپریالیستی ازکشورهای ما بیرون بروید. که با دادن شعارمرگ بر امپریالیست جهانی و دولت مترجع و دست نشانده افغانستان مورد حمله پلیس قرار گرفت که در این حمله از ناحیه پا مجروع  گردید.

یکی از ویژگیهای خوب این تظاهرات شرکت گروه های سنی مختلف در آن بود. از زنان و مردان پیر تا کودکان و نوجوانان برای دفاع از کارگران در صف تظاهرات دیده می شدند. در زمان حمله پلیس، کودکان خرد سال و نوجوانان نیز مورد حمله قرار گرفتند و یا شاهد وحشگیری پلیس و دستگیری مادر و پدر خود بودند

درحمله پلیس به معترضین و مقاومت مردم در مقابل آنان 13 زن و مرد دستگیر وچندین نفر زخمی شدند.

این تظاهرات با ضرب و شتم پلیس و مقاومت مردم در مقابل آنان در محل تجمع به پایان رسید. اما تعدادی از تظاهرات کنندگان خود را به محل پایانی تظاهرات هرساله رساندیم. در آن محل پس  از بحث های مختلف ، روشهايی برای حمایت از دستگیر شدگان و پیگیری و اعتراض به عملکرد و حمله وحشیانه پلیس تعيين و تصمیم گیری شد.

تصاویری از حمله وحشيانه پلیس هلند به تظاهرات کنندگان اول ماه

 

 

 

 

فیلم هایی از حمله پلیس به تظاهرات کنندگان اول ماه مه 2010 در شهر روتردام هلند

 

http://www.youtube.com/watch?v=-RrvFLNrLkA

 

http://www.youtube.com/watch?v=DrMT44UTxAU

 

http://www.youtube.com/watch?v=mXtft8FJoKY

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q1mQzMWyh7o