گزارشی از آکسیون اعتراضی به اعدام ها در هلند

گزارشی از آکسیون اعتراضی به اعدام کردن پنج نفر در زندان اوین

و اعلام همبستگی و همدردی با خانواده های این عزیزان در هلند

 

روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 برابر با 9 مه 2010 بعد ازشنیدن خبر ناگهانی اعدام 5 نفر به نام های شیرین علم هولی یکی از فعالین زن ؛ فرزاد کمانگر معلم زحمتکش ؛ فرهاد وکیلی و علی حیدریان ؛ مهدی اسلامیان در زندان اوین؛ در ایران و کشورهای مختلف فعالین سیاسی، اجتماعی و مدنی دست به اعتراض زدند و این عمل جنایتکارانه  را محکوم کردند.

جمعی از فعالین سیاسی؛ اجتماعی و مدنی در هلند نيز روز دوشنبه 10 مه در عرض چند ساعت توانستیم اجازه برای برگزار آکسیون اعتراضی را بگیریم و در فضایی کاملا پلیسی وحفاظت کامل پلیس هلند از سفارت جمهوری اسلامی از ساعت 3 تا 5 بعدازظهر دست به اعتراض زدیم. در این آکسیون با این یک روز کاری بود حدود 50 نفر توانستند از راههای دور و نزديک خود را به محل تجمع برسانند.

اعتراض کنندگان تلاش کردند با افشاء گری از جنایات رژیم و دادن شعارهایی از جمله : " سرنگون باد جمهوری اسلامی"؛" فرزاد ما نمرده این رژیم است که مرده"؛ " فرزاد ما نمرده ولایت است که مرده"؛ " سفارت جمهوری اسلامی این لانه جاسوسی تعطیل باد گردد"؛ " زندانی سیاسی آزاد باید گردد"؛ "جمهوری اسلامی حکومت ضد زن عمرت به سر رسیده"؛ "سنگسار، شکنجه، اعدام ملغا باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باد گردد". و تصاویری از مبارزات مردم ، کشتار و جنایات رژیم و تصاویر اعدام شدگان به نمایش گذاشته شد. در این آکسیون اعتراضی اهداف پليد رژیم جمهوری اسلامی از کشتار فعالين سیاسی و مردم معترض از جانب افراد مختلف شرکت کننده  مطرح شد. همچنین نوشته ای از فرزاد کمانگر "نامه شعر، شلاق، شکنجه توسط دختر جوانی خوانده شد و سپس ترانه " همراه شو عزیز" توسط یکی از زنان زندانی سیاسی با همراهی جمع خوانده شد.

 یکی از فعالین تشکل زنان 8 مارس نيز در رابطه با اعدام 5 نفر و دیگر جنایات جمهوری اسلامی  بطور مختصر چنین گفت:

 این گفته مادر فرزاد کمانگر است: " من خیالم از این راحته که یک گل شقایق دیگه به این سرزمین هدیه شد که این گل از خونه من اینبار رفته".

بهترین فرزندان ما شيرين ها ، فرزادها، علی ها، فرهاد ها و مهدی ها و هزاران انسان دیگر قربانی جنایات جمهوری اسلامی شدند.

جمهوری اسلامی به خیا ل خود با کشتار فرزندان مان، پایه های حکومت منحوس خود را محکم میکند! ولی زهی خیال باطل. ما شکست نخواهیم خورد! ما آینده سازان پیروزیم! آینده نزدیک از آن فرزاد کمانگرها و شیرین هولی هاست. ما بیشماریم.

 امروز پس از خبر اعدام عزیزانمانم ، تنها یک چیز در ما تغییرکرد! نفرتمان و عزم مان برای سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و حامیان این رژیم جنایتکارهزاران برابر شد! ما تا نابودی کامل این رژیم یک لحظه خاموش نخواهیم نشست.

جمهوری اسلامی ضعف و ناتوانی خود را در مقابل مردمی که با خشم و نفرت در مقابل اش ایستاده اند با تمام قوا و نیروهای سرکوبگر در خیابانها نشان می دهد و دست به کشتار و وحشی گری می زند تا ایجاد ترس و ارعاب کند. برای همین هم مخفیانه و بدون اطلاع در زندان اوین رفقا وعزیزان ما را بعد از مدت ها در زندان نگه داشتن و تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دادن و درغیر انسانی ترین شرایط نگاه داشتن به دار می کشد. ولی این جنایات بی پاسخ نخواهد ماند؛ اين جنایات پرونده ننگين و سیاه جمهوری اسلامی را پررنگتر و سنگینتر از قبل خواهد کرد. آن روز فرا خواهد رسید که این جنایتکاران در دادگاه های مردمی محاکمه می شوند.

تمامی مبارزين راه آزادی در مقابل تمامی ترفندها و شکنجه ها و تجاوزها و کشتارها اين رژيم ایستاده اند. آنها با فدا کردن جان خود به این جنایتکاران نه گفته و خواهند گقت و با این فدا کاری سقوط اين جنايتکاران را تسريع می کنند.

ما ضمن همدردی و حمایت از خانواده های این عزیزان و دیگر عزیزانی که در سیاهچالهای قرون وسطايی جمهوری اسلامی جنایتکار ایران  قرار دارند؛ اینجا جمع شدیم تا همزمان فریاد و اعتراض مردم ایران را به گوش افکار عمومی برسانیم و این جنایات جمهوری اسلامی را افشاء کنیم.

حمایت از مبارزات مردم و اعتراض به کشتار و جنایات رژيم جمهوری اسلامی وظیفه هر انسان آزادیخواه و مترقی است.

دورد بر عزیزانی که جان دادند ولی سرسازش در مقابل این رژیم جنایتکاران فرود نیاورند.

روانشان شاد و راهشان پاینده باد !

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده با مبارزات مردم ایران

آکسیون با اعلام برنامه های  آکسیونهای اعتراضی آینده و با دادن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به پایان رسید.

یکی فعالین تشکل زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند  11  مه 2010

www.8marchnl@gmail.com