گزارش کوتاهی از گردهم آیی برلین در همبستگی با قیام مردمی در ایران

شنبه ١٥ اکتبر ٢٠٢٢

یکی از برنامه هایی که درتحصن یک هفته ای از طرف گروه «فمینیستا» مقابل دفتر حزب سبزها در برلین، با هدف حمایت از قیام زنان و مردان در ایران، برنامه ریزی شده بود، گرد هم آیی بود که روز گذشته شنبه ١٥ اکتبر برگزار گردید.

در این گرد هم آیی دو تئاتر خیابانی و چند برنامه زیبا و تاثیر گذار دیگر در رابطه با وضعیت زنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و مبارزات آنان، اجرا شد.

 

در قسمتی از برنامه  یکی از فعالین «سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)» متن بیانیه سازمان را به زبان آلمانی برای حاضرین خواند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

فعالین سازمان همچنین تعداد زیادی از اعلامیه های سازمان را در رابطه با قتل ژینا امینی و قیام مردمی در ایران، به زبان های فارسی و آلمانی توزیع کردند.