گزارشی از تظاهرات عظیم ایرانیان در شهر برلین

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱/ 22 اکتبر 2022

از یک روز قبل، سیل جمعیت از بسیاری از شهرها و کشورهای مختلف، برای برگزاری یک راهپیمایی وسیع و بیان یک «نه» بزرگ به کلیت نظام ستم و استثمار و برای اعلام همبستگی با میلیون ها زن و مردی که  هر روز شجاعانه مقابل یورش مزدوران وحشی رژیم سینه سپر می کنند، به سمت برلین حرکت کردند.

پلیس آلمان تعداد شرکت کنندگان را ۸۰۰۰۰ نفر اعلام کرد که واقعا کم سابقه است!

بسیاری از ساکنین شهر برمنِ آلمان هم با اتومبیل، قطار و دو اتوبوس، صبح شنبه راهی برلین شدند.

فعالین واحد برمن از سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) هم با یکی از این دو اتوبوس به برلین رفتند و همراه با فعالین واحد برلین، در راهپیمایی سهم گرفتند و تلاش کردند با طرح شعارهای رادیکال، حمل بنرها، پلاکاردها و اعلامیه هایی که وسیعا پخش نمودند، در حد توان به جهت گیری انقلابی این حرکت خدمت کنند.برگرفته از تلگرام هشت مارس

23 اکتبر 2022