گزارشی از تظاهرات ١٢ نوامبر


این بار ما در تظاهراتی که  شنبه ٢١ آبان /١٢نوامبر برای آزادی همه دستگیر شدگان خیزش اخیر، به ویژه عزیزانی هم چون یاسین سیدی، توماج صالحی که جان شان در خطر جدی است، شرکت کردیم. فراخوان این تظاهرات را  «همبستگی با مبارزات مردم ایران –لندن» داده بود. در این تظاهرات ایستاده، نمایشگاه عکس، پلاکارد و خواست آزادی همه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی، پرچم های سرخ، شعار دهی و سخنرانی های کوتاه، عابرین را در میدان پیکادلی، میدانی که می توان همه ملیت ها را در آن دید، به طرف خود جلب می کرد.

جالب توجه این است که ما با کمتر کسی هنگام پخش اعلامیه  سازمان زنان هشت مارس و صحبت کردن با آن مواجه شدیم که صدای خیزش انقلابی مردم در ایران را نشینده باشند. به جرئت می توان گفت که خیزش انقلابی و نقش پیشتاز زنان در آن، الهام بخش زنان در سایر نقاط جهان شده است. مادر و دختری ایرلندی با چمشانی پر از اشک از جسارت زنان در خیزش یاد کردند و گفتند این اشک، اشک غرور و شادی است و به ما جرئت زیادی برای ادامه مبارزه مان بخشیده است...