گزارش از مراسم روز جهانی زن در فرانسه

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس روز چهارشنبه ۸ مارس در هوای سرد در راهپیمایی که به مناسبت روز جهانی زن در شهر لمانز برگزار شد، شرکت کردیم. تلاش کردیم که با پرچم و پلاکارد و پخش اعلامیه صدای مبارزات زنان افغانستان و ایران را به گوش نیروهای مترقی این شهر برسانیم. در پخش اعلامیه مرکزی سازمان زنان هشت مارس «زن انقلاب رهایی» در بین تظاهر کننده گان موفق شدیم با برخی از زنان در باره موقعیت زنان در ایران و افغانستان و اهمیت مبارزه شان صحبت کنیم.سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)- فرانسه

 

 ۸ مارس ٢٠٢٣