گزارش از مراسم روز جهانی زن در آمریکا

ما فعالین سازمان زنان هشت مارچ روز پنجشنبه ۹ مارچ در هوای برفی شهر سیند کلود امریکا، به مناسبت روز جهانی زن در مرکز شهر جمع شدیم، تا صدای مبارزات زنان افغانستان و ایران را به گوش مردم این شهر برسانیم. یکی از فعالین  «سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد امریکا، در مورد وضعیت و مبارزات زنان ایران و افغانستان در مقابل طالبانِ ایران و افغانستان صحبت کرد و با پخش اعلامیه و پلاکارد ها تلاش کردیم که مبارزات زنان مبارز افغانستان و ایران را برای این مردم بیشتر توضیح دهیم.
سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - آمریکا

۸مارس ٢٠٢٣