گزارشی از روز اول ماه مه در لندن

امسال هم مثل سال های گذشته راهپیمایی به مناسبت اول ماه مه، روز کارگر از مقابل کتابخانه مارکس  آغاز شد و یک ساعت و نیم از خیابان های شلوع گذر کرد و به میدان ترافالگار رسید. اتحادیه های کارگری، احزاب و سازمان های مختلف با پرچم و پلاکاردهای خود در این راهپیمایی شرکت داشتند.  شرکت جوانان در راهیپمایی امسال نسبت به سال های گذشته چشمگیر بود. جوانانی که با شور و هیجان فریاد می زدند که انقلاب تنها راه است. انقلاب است که می تواند به ستم و استثمار پایان دهد.

ما در طول راهپیمایی علاوه بر پرچم و پلاکارد، با پخش اعلامیه سازمان « زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران» به زبان فارسی و انگلیسی، تلاش کردیم که از این طریق صدای مبارزات طبقه کارگر،  صدای مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی را به گوش مردم مترقی  که مشتاق گرفتن اعلامیه بودند، برسانیم.