گزارشی از آکسیون ١۸ ژوئیه علیه اعدام 

نه به اعدام!

آزادی زندانیان سیاسی!

این دو خواسته تحصنی است که به فراخوان جمعی از فعالین آزادیخواه و چپ در لندن، از روز سه شنبه ١۸ ژوئیه ( ٢٧ تیر) در میدان ترافالگار آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه دارد. نمایشگاه عکس، پخش اعلامیه، شعار دهی، پخش موسیقی و سخنرانی های کوتاه در افشای جنایات جمهوری اسلامی از برنامه های این تحصن در طول روز می باشد.

ما نیز روز جمعه ٢١ ژوئیه به تحصن پیوستیم تا با صفی متحد بتوانیم نام هزاران زندانی سیاسی گمنام و زندانیان سیاسی هم چون عباس دریس، مجاهد_کورکور، محمد قبادلو، کامبیز_خروت و.. که در خطر اعدام هستند را فریاد بزنیم و از مردم مترقی بخواهیم که برای رها شدن زندانیان سیاسی از اسارت جمهوری اسلامی به ما بپیوندند.

سازمان زنان هشت مارس – لندن

١۸ ژوئیه ٢٠٢٣