گزارش گردهم آیی به مناسبت روز جهانی زن - سیندکلود ایالت مینوسوتا

یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در این گردهم آیی، توانست بیانیه سازمان هشت مارس را به دو زبان (انگلیسی و فارسی) برای حاضرین آنجا به خوانش گرفته و به صورت مشخص در مورد وضعیت زنان افغانستان تحت تسلط طالبان و زنان ایران تحت رژیم آخندی، صحبت نماید.

این بیانیه همچنین به هر دو زبان میان شرکت کنندگان در گردهم آیی پخش شد.


 


سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - آمریکا

شنبه ۹ مارس ٢٠٢۴