گزارش کوتاهی از تظاهرات در شهر برمن،

علیه نسل کشی در غزه و در محکومیتِ ارسال سلاح از طریقِ  آلمان و سایر کشورهای غربی به اسرائیل

 

روز شنبه ٢٠ آوریل ٢٠٢۴، از ساعت ١۴:٠٠، در شهر برمنِ آلمان، تظاهراتی با حضور نیروهای مختلف، علیه جنایات اسرائیل و حامیانش، برگزار شد.

فعالین سازمان زنان ۸ مارس هم در حمایت از مردم غزه و محکوم ساختن حمایت امپریالیست ها از نسل کشی حکومت صهیونیستی اسرائیل، با شعارها و بنرهای خود، در این تظاهرات حضور یافتند و تلاش کردند نقش خود را در افشاگری جنایات اسرائیل و حامیانش و مشخصا در محکوم ساختن کشور آلمان به دلیل ارسال سلاح و حمایت های سیاسی از اسرائیل؛ ایفا نموده و با معرفی «انقلاب» به عنوان راه حل نهایی برون رفت مردم فلسطین از وضعیت موجود، حمایت و همبستگی سایر شهروندان آلمان را در حمایت از مردم فلسطین، جلب نمایند.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - برمن

٢٠ آوریل ٢٠٢۴