گزارش کوتاهی از تجمع اعتراضی به حکم اعدامِ توماج صالحی، در شهر لاهه 

روز پنجشنبه ٢۵ آوریل ٢٠٢۴،  از ساعت ١٣:٠٠ تا ١۵:٠٠ جمعی از فعالین سیاسی همراه با جمعیتِ قابل توجه ای از ایرانیانِ ساکن هلند، در اعتراض به حکم اعدام برای توماج صالحي، رپر انقلابی و صدای متعرض ایران، به خیابان آمدند و برای جلب توجه افکار عمومی یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنرها، عکس‌ها، پلاکاردها و شعارهایی که در محل نصب شده و یا در دست افراد بودند، همراه با  پخش موزیک و رپ های انقلابی توماج، و دادن شعارهای رادیکال، توجه بسیاری از عابرین را جلب می کرد.

نیروهای سیاسی مختلف، هریک پیام های خود را در محکومیت این حکم و حمایت از تمامی زندانیان سیاسی قرائت کردند. پیام سازمان  زنان هشت مارس هم  توسط یکی از فعالین این سازمان خوانده شد و در آن با افشای موج تازۀ هجوم وحشیانۀ رژیم به زنان و سیاست های سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی علیه زنان و سایر اقشار جامعه، حکم اعدام توماج را شدیدا محکوم ساخته و آزادی توماج و کلیۀ زندانیان سیاسی را در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دست آحاد جامعه اعلام کردند.