گزارشی از گردهم آیی بزرگ روز جهانی کارگر - برمن

اول ماه می 2024

فعالین سازمان زنان هشت مارس، در روز جهانی کارگر، از ساعت ١٣:٠٠ به همراه ده ها سازمان و گروه چپ و رادیکال در گردهم آیی بزرگی که از جلوی ایستگاه مرکزی راه آهن شهر، برنامه ریزی شده بود، شرکت کردند.

پرچم های سرخ همراه با بنرها و شعارهای نیروهای مختلف و شور شعف حاضرین، فضای زنده و پر جنب و جوشی را ایجاد کرده بود. 

قبل از اینکه صفوف شرکت کنندگان، حرکت خود را آغاز کند، برخی از نیروها پیام های خود را به مناسبت همین روز برای حاضرین خواندند. یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس هم بخش هایی از بیانیه امسال سازمان به مناسبت روز کارگر را به زبان آلمانی با صدایی رسا و محکم قرائت کرد که مورد تشویق و استقبال حاضرین قرار گرفت. همزمان صدها اعلامیه به زبان فارسی و آلمانی میان جمعیت توزیع شد.

محور و شعار مرکزی تظاهرات، افشا و محکوم ساختنِ نسل کشی صهیونیست ها و همراهی آلمان، امریکا و سایر امپریالیست ها در این جنایات با ارسال اسلحه و کمک های نظامی و مالی به اسرائیل و همچنین تآکید بر همبستگی با مردم فلسطین بود.


سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) - برمن