گزارشی از روز جهانی کارگر ٢٠٢۴ در لندن

زنده باد اول ماه مه

آمریکا، گورت را با ماشین نظامی ات از فیلیپین گم کن

نه به صهیونیسم

نه به امپریالیسم

ماشین جنگی آمریکا، در جهان جنایت می کند

ژن ژیان آزادی

ما همه فلسطینی هستیم

زنان متحد هرگز شکست نمی خورند

کارگران متحد هرگز شکست نمی خورند

مرگ بر دولت فاشیست ترکیه

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

انقلاب تنها راه

و...

از شعارهایی بود که امروز در راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر که از مقابل کتابخانه مارکس در لندن به سمت میدان ترافلگار حرکت کرد، فریاد زده شد.

ما در این تظاهرات در کنار زنان جوان از فیلیپین و زنان کرد با پخش وسیع اعلامیه مرکزی سازمان زنان هشت مارس شرکت داشتیم.


فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) -لندن

اول ماه مه ٢٠٢۴