از شاعرى فنلاندى به نام الينا

ترجمه- عاطفه کشمیری

"زن"

 

دردها و مشكلاتت را سنگين سنگين به دوش مى كشى

و مى خواهى مرحم دردهاى ديگران باشى

ديگرانى از جنس تو

از جنس او

و همه آنها كه ما را در بر مى گيرند!

 

مى دانم كه زن زيستن؛ سخت سنگین است؛

اگر كه نخواهى به بندهايت عادت كنى!

 

شجاعانه به پيش مى روى

راه دشوار است و

بار گران!

 

من هم زنم!

هم آواره تو در بيتوته هاى چركين دنياى كورى كه با ما بيگانه است!

 

دستم را بگير تا دوشادوش؛ افق هاى نو را

با هم

بگشاييم!

 

دستت را مى گيرم!

آنوقت خواهى ديد كه چطور يكى شدن تو

با زنانگى ات؛ تجربه بى بديل رهايى خواهد بود!