تغییر بدون مبارزه ممکن نیست

تغییر بدون مبارزه ممکن نیست

پس ما با هر زنی که آزاد است صحبت می کنیم که حرف بزند

با این تقاضا

صدای خود را به کار بگیر

حمایت کن از موضوع

این برای ماست

برای دخترانمان است

برای مادرانمان است

برای خواهرانمان است

برای مادر بزرگانمان است

برای خاله ها و عمه های مان است

برای خاله زاده ها، عمه زاده ها، دایی زاده ها و عموزاده ها

برای بهترین دوستانمان

برای معشوقه هایمان

این برای یکدیگر است

برای قدرت است

برای خرد مان

این برای داستان است

این چیزی است که پنهان مانده است

این برای اشک های گریه شده است

این برای خون خشک شده است

این برای اوقات سخت است

این برای فریادهای نبرد است

این برای مبارزان ماست

این برای هم خونان ماست

این برای خط مقدم ماست

این برای مین های زمینی است

این برای کودکان جنگ است

این برای تمام کشتارهاست

زنان در زندگی ما مدت هاست که در حال خون ریختن هستند

بپرسید که زنان مبارز از زمان اولین ضبط سپیده دم در تاریخ در جنگ بوده اند

این جنگ است

هم اکنون

ما سوگند میخوریم که فراخوان بدهیم

و به هر فراخوانی پاسخ دهیم

در این گوشه اما آیا ما فقط حرف خواهیم کرد؟

نه

ما فریاد میزنیم

فریاد و غریو برای هر زنی که انکار شد هنگامی که فریاد زد برای شنیده شدن

برای هر رویایی که نادیده می ماند

برای ناسزایی که چپ بودن اوست

برای پشت سر گذاشتن او

تغییر بدون مبارزه ناممکن است

پس ما مبارزه می کنیم برای رودخانه هایی که از چشم زنان جاریست

ما برای حقوق خواهرانمان میجنگیم

ما فریاد می زنیم

بگذار آنها زندگی کنند

ما به صف می شویم تا اعتراض کنیم

اعتراض برای حفاظت

ما برای آزادی مبارزه میکنیم

ما برای رهایی مبارزه میکنیم

ما برای خونمان مبارزه میکنیم

باشد که روزی به رسمیت شناخته شود

این جنگ زن، کار زن است

نبرد برای ارزش زن

ما ملت ها را به دنیا می آوریم

ما زن سالارانیم

جای پیدایش، ماتریس

لعنت به سیستم هایی که برای شکستن ما ساخته شده اند

ربودن ما

تجاوز به ما

بردگی ما

ما هرگز و هیچوقت از جنگ علیه مردسالاری دست نخواهیم کشید

ما سیستمی که به زنان هیچ نمی دهد جز چشم اندازی از فرصت های کمتر و مزد نابرابر را نمی پذیریم

زمانی که بگوییم

شما گوش خواهید کرد

ما جایی نخواهیم رفت

ما بهانه هایتان را نمی پذیریم،

بهانه هایی که در آن بدبختی و سو استفاده ا از زن گم میشود

در آمار و ارقام

هنگاهی که ما بگوییم

شما گوش خواهید کرد

ما را به عنوان زنان خواهی شنید

ما را متفاوت خواهی دید

نه از آنجا که ما که اهمیت هستیم

بلکه از آنجا که ما خود قدریتیم

ما چشمان نابینا را نمیپذیریم

اندوه زنان در سراسر دنیا برایمان غیر قابل قبول است

چیزهای زیادی است که ما هرگز نخواهیم پذیرفت

و اگر تو نیز آن ها را نمیپذیری

ما از تو میخواهیم فریاد بزنی

ما رد میکنیم

گفتم

اگر پلیس را نمی پذیری

اگر زنی آزاد هستی

از صدایت استفاده کن

و آنوقت ما این چیز ها را لیست میکنیم

تو باید فریاد بزنی

ما رد میکنیم

نسل کشی

ما رد میکنیم

خشونت جنسی

ما رد میکنیم

خشونت خانگی

ما رد میکنیم

ناقص سازی دختران

ما رد میکنیم

قتل های ناموسی

ما رد میکنیم

قاچاق انسان

ما رد میکنیم

ازدواج اجباری

ما رد میکنیم

ازدواج کودکان

ما رد میکنیم

پلیس نژادپرست

ما رد میکنیم

سواستفاده از قدرت

ما رد میکنیم

دونالد ترامپ

ما رد میکنیم

بوریس جانسون

ما رد میکنیم

ما خواهان

احترامیم

ما خواهان

احترامیم

این شعر توسط دو زن در راهپیمایی روز جهانی زن در لندن خوانده شد

7 مارس 2020

منبع:

https://www.facebook.com/kaarzaar/videos/197932518194397