آذری دیگر از میان ما رفت!

Kategorie: Schlagzeile

http://www.gozareshgar.com/typo3temp/pics/ed697d434a.jpg

گزارشگران:

مطلع شدیم که آذر درخشان ( مهری علی ملایری ) پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. جنبش زنان در تبعید یکی از سازماندهندگان و فعالین بی خواب خود را از دست داد.مبارزی خستگی ناپذیر سرانجام ارام گرفت و ما را در غم رفتن خود باز گذاشت. هنوز خاطره راهپیمایی 5 روزه کارزار زنان در شهرهای اروپا علیه قوانین نابرابر جمهوری اسلامی در یادها باقیست و نبود آذر در نداوم این مبارزه زنان در تبعید قطعا محسوس خواهد بود.یاد و خاطره او جاودان باد. سایت گزارشگران خود را در غم از دست دادن این فعال جنبش زنان شریک میداند و برای خانواده و دوستانش صبر و بردباری آرزومند است. راهش مداوم!