ماریا رشیدی - سوئد

آذردرخشان زن مبارز، آزادیخواه وفمینیست  امروز از بعد از ۱۰سال مبارزه با بیماری سرطان از میان ما رفت .من از طرف خودم و انجمن حق زنان این ضایهه را به تمامی کوشندگان راه آزادی و زنان تسلیت عرض میکنم و یاد عزیزآذر درخشان را گرامی میداریم . یادش گرامی باد .