واکنش سارا سیاهپور به حکم اخراج اش

سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی به اتهام «شرکت در اعتراضات قانونی معلمان، انتشار عکس بی‌حجاب و شرکت و حمایت از کمپین زن، زندگی، آزادی»، از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد!

کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه شنبه اول اسفند، از تایید حکم «اخراج» سارا سیاهپور، توسط دولت جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت: «این سرکوب‌ها خشم نهفته معلمان را شعله‌ورتر از هر زمانی خواهد کرد».

سارا سیاهپور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «امروز حکم‌ شرافتم را گرفتم. من حکم اخراجم را مدالی خواهم کرد و به گردنم می‌آویزم و با افتخار سینه سپر خواهم کرد به انتخاب راه درستی که داشتم.»

هشت مارس: در حکومت فاشستی جمهوری اسلامی، که هر اعتراضی به وحشیانه ترین شکل ممکن، پاسخ می گیرد، اخراج از خدمت نیز تأییدی بر درستی راهی است که در مقابل ستم و استثمار اتخاذ کرده ایم و سارا سیاهپور هم مانند هزاران زن و مردی که در این راه بها پرداخته اند، به حق حکم اخراجش را مدالی در تایید شرافت و انتخاب راه درست می داند!٢٢ فوریه ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس