زنان نمی‌توانند در پروژه مسکن مهر به عنوان مالک، سند دريافت کنند

زنان نمی‌توانند در پروژه مسکن مهر به عنوان مالک، سند دريافت کنند

 

آفتاب: زنان اجازه ندارند مالک مسکن مهر باشند و به ناچار اسم همسر را بايد به عنوان مالک در سند ثبت کنند.

در چند هفته اخير بسياری از زنانی که متقاضی دريافت مسکن مهر بوده و پيش از اين ثبت نام کرده‌اند‌، با اين خبر که منازل دريافتی را بايد به نام همسران‌شان ثبت کنند مواجه شده‌اند.


اين در حالی است که پيش از اين برای تملک مسکن از سوی زنان در اين پروژه ممنوعيتی اعلام نشده بود.

به نوشته خبرگزاری ايلنا، تنها زنان سرپرست خانوار که همسران‌شان فوت کرده و يا مطلقه‌اند‌، آن هم با دارا بودن شرايطی می‌توانند مالک مسکن مهر باشند.


همه اينها درحالی است که متقاضيان با وجود واريز ميليون‌ها تومان، از نامعلوم بودن پايان پروژه مسکن مهر و زمان تحويل مسکن در اين پروژه خبر می‌ دهند.

 

منبع: روشنگری