شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست

بمناسبت ۲۵ نوامبر

روز "جهانی علیه خشونت بر زنان" برگزارمی کند.

میهمانان برنامه :

زمان مسعودی از: نشست زنان چپ و کمونیست

 مریم جزائری از: حزب کمونیست ایران( م .ل .م )   

مهرنوش شفیعی از: شورای حمایت ازمبارزات آزادیخواهانه مردم ایران( استکهلم )

نوشین شفاهی از: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

زمان : یکشنبه ۲۵ نوامبر۲۰۱۲  

ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی

 

ایمیل های لازم جهت حضور در اتاق : sitefedayi@yahoo.com   hambastegi_gbg@yahoo.com 

    committeeinternational@yahoo.com                                                                                                            

 راهنمائیهای لازم برای حضور دراتاق و آدرس اتاق

کاتگوری middle east سپس روی iran‏ کلیک میکنید. بعد روی

 نام اتاق shooraye namayandegan chap va comunist ‏ کلیک میکنید

آی دی ادمین اتاق که میتوانید انرا اد کرده و با آن تماس بگیرید alexi_79‏ می باشد.

از آنجا که سقف این جلسه ۴ساعت یعنی از ساعت ۰۰:۲۰ تا ۰۰:۲۴ است٬ براى جلوگيرى از اتلاف وقت از کلیه رفقا تقاضا میشود برای آزمایش صدا و مسائل فنی یک ربع زودتر از ساعت ۴۵:۱۹ دراتاق حضور بهم رسانید تا بتوانيم جلسه را راس ساعت۰۰:۲۰آغاز کنيم.