گزارشگر " نبرد زن (نشریه دسته هشت مارچ زنان افغانستان):

گزارشگر " نبرد زن (نشریه دسته هشت مارچ زنان افغانستان):

تجلیل با شکوه روز جهانی زن

روز جهانی زن از طرف " دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان " در شهر کویته با برگزاری یک گردهمآیی توده یی وسیع به نحو با شکوهی تجلیل گردید. " دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان " درین حرکت مبارزاتی از همکاری فعالالۀ " جنبش انقلابی جوانان افغانستان " برخوردار بود. مجموعا در حدود هشتصد ( 800 ) نفر درین گردهمآیی شرکت کرده بودند. چنانچه ظرفیت سالونی که گردهمآیی در ان بر گزار گردیده بود بیشتر می بود، احتمالا در حدود دو صد نفر دیگر نیز می توانستند در گرد همآیی شرکت نمایند. 

تقریبا دو سوم شرکت کنندگان درین گرد همآیی را زنان و دختران تشکیل می دادند که شاگردان مکاتب در میان آنها اکثریت داشت. بقیۀ شرکت کنندگان در گردهمآیی شامل مردان و پسران جوان بودند و در میان آنها نیز شاگردان مکاتب در اکثریت قرار داشتند.  

گردهمآیی هشت مارچ امسال به موضوع مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان اختصاص داشت. مجموع مقالات و اشعاری که در گرد همآیی توسط دختران و پسران جوان قرائت گردیدند، تقریبا همه به موضوع خشونت علیه زنان و مبارزه علیه آن اختصاص یافته بودند.

که به حمایت از جنبش و مبارزات زنان برای احقاق حقوقشان و همچنین محکوم کردن خشونت علیه زنان که در سالهای اخیر در افغانستان از بسیاری جهات وخیم تر شده است، پرداختند. لازم به تذکر است که زنان در افغانستان هم در جامعه و هم در خانواده و هم توسط دولت مورد خشونت قرار می گیرند. زنان جوان ودختران پیوسته توسط نیروهای مسلح دولتی و محلی در معرض تهدید تجاوز و یا ربوده شدن قرار دارند. عدم امنیت برای دختران جوان به یک معضل واقعی و جدی تبدیل شده است. حتی زنان در زندانها و خانه های به اصطلاح امن اصلا در امن نیستند. افتضاح اخیر مبنی بر اینکه در زندان پلچرخی زنان مورد تجاوز زندانبان قرار می گیرند بخوبی گویای این مسئله است که برهمه روشن است که تنها زندان پلچرخی نیست بلکه همه زندانهای زنان و خانه های امن دچارچنین مسئله ای هستند. علاوه بر آن زنان بخاطر رفتارهای روزمره ممکن است توسط محکمه های کشوری و یا محلی به مجازاتهای تبعیض گرانه همچون سنگسار محکوم شوند. زنان در خانواده نیز توسط مردان خانواده مورد ضرب و شتم و خشونت قرار میگیرند که در موارد بسیاری به قتل آنان منجر شده است. نمونه نادیه انجمن شاعر جوان در هرات که حدود یکسال و نیم پیش توسط شوهرش کشته شد، و همچنین نمونه های بسیار قتل های ناموسی نیز از آن جمله اند. خودسوزی در افغانستان در چند سال گذشته بشدت افزایش یافته است که خود نشانه عکس العمل نشان دادن دختران و زنان جوان به این خشونت ها می باشد. تجاوز نظامی امریکا و همپیمانانشان و اشغال افغانستان که بی شرمانه تحت نام آزادی زنان افغانستان انجام گرفت، نه تنها اوضاع زنان را بهبود نبخشیده بلکه از بسیاری از جهات، و بخصوص از لحاظ خشونت در جامعه علیه زنان اوضاع به مراتب بدتر شده است، بگونه ای که زنان هیچگونه امنیتی ندارند و پیوسته درمعرض تهدید تجاوز و یا روبودن قرار دارند. به همین علت موضوع خشونت همچنان یک موضوع مهم توده های مردم و بخصوص زنان می باشد و به همین دلیل از گردهمایی دسته هشت مارچ به گرمی استقبال شد.

در ادامه برنامه های این گردهمایی یک قطعه شعر اردو نیز قرائت گردید و با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. یک ترانۀ دسته جمعی توسط چند شاگرد دختر و پسر ابتدایی مکاتب محل و دو ترانۀ دیگر توسط هنرمند شامل در گردهمآیی سروده شد. همچنان یک پارچۀ تمثیلی که خشونت علیه زنان در خانواده و خشونت توسط قوای اشغالگر و نظامی های پوشالی وطنی علیه زنان را نشان می داد، اجرا گردید.

تقریبا تمامی مکاتب و موسسات تعلیمی در محل به مناسبت روز جهانی زن پیام های تبریکیه به گرد همآیی فرستاده بودند.

گرد همآیی ساعت سه بعد از ظهر روز یکشنبه، نهم مارچ شروع شد و تقریبا سه ساعت دوام نموده و در حدود ساعت شش بعد از ظهر همان روز پایان یافت.

لازم به یادآوری است که دسته هشت مارچ زنان افغانستان پیوسته از سال 1998 مراسم تجلیل از هشت مارچ را علیرغم شرایط و اوضاع سیاسی متفاوت برگزار کرده است که نقش مهمی در آگاهگری این مسئله در میان جوانان شهر داشته است.  برنامه امسال نه تنها با کیفیت بهتر برگزار شد بلکه استقبال بی سابقه توسط  باشندگان محلات فقیرنشین افغانستانی در شهر کویته بر گرمی و شور مبارزاتی هر چه بیشتر برگزاری روز بین المللی زنان در 100 امین سال اعلام آن بسیار افزود.

 

قرار یک اطلاع اجمالی یک گرد همآیی تجلیله، به مناسبت روز جهانی زن، در داخل کشور افغانستان نیز برگزار گردیده است که گزارش دقیق آن هنوز دریافت نشده است. به محض دریافت گزارش دقیق از این گرد همآیی، گزارش مذکور به اطلاع رسانده خواهد شد.

 

شمارۀ ششم " نبرد زن " مجموع مقالات، اشعار، پارچه های تمثیلی و ترانه های شامل در گرد همآیی های تجلیلیۀ هشت مارچ امسال را در بر خواهد گرفت.

10 مارچ 2008