نویسنده : n - zan afghan - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق

نویسنده : n - zan afghan - ساعت ۱٢:٤٢ ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢۱

مبارزات زنان بخش مهمی از مقاومت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی

 

فرا رسیدن هشت مارچ، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزادیخواه تبریک می گوئیم. تجلیل از هشت مارچ، تجلیل از مبارزات زنان و قربانی هایی است که زنان مبارز در راه احقاق حقوق شان تا حال در کشور های مختلف جهان متقبل گردیده اند. این مبارزات با وجود نیل به دستاورد های معینی اساسا تا حال پایان نیافته و همچنان ادامه دارد. بنابرین تقبل قربانی های بیشتر مبارزاتی در شرایط کنونی و در آینده نیز ضروری خواهد بود.

در کشور ما هم اکنون مسئله زنان توسط اشغالگران و رژیم دست نشانده به مثابه گروگانی برای توجیه اشغالگری امپریالیستی و خیانت ملی به کار گرفته می شود. آنها وزارت امور زنان ایجاد کرده اند، برای زنان در پارلمان پوشالی نمایندگی نسبی داده اند، زنان معینی را به وزارت و ولایت و ریاست رسانده اند، برای یکتعداد از زنان و دختران تحصیل یافته در موسسات وابسته دولتی و غیر دولتی زمینه اخذ معاشات بالای دالری را مهیا ساخته اند و ... تا نشان دهند که آزادی زنان در نبود استقلال کشوری و آزادی ملی بدست می آید.

این افسانه دروغین و این فریبکاری عظیم باید افشا و رسوا گردد. پا مال شدن استقلال و آزادی ملی کشور و مردمان کشور یعنی پامال شدن هویت کشوری و ملی مستقل تمامی زنان و مردان کشور. در چنین شرایطی آیا زنان افغانستانی، و همچنان مردان کشور، می توانند حقوق و آزادی هایی داشته باشند؟ بلی می توانند داشته باشند، اما نه حقوق و آزادی های حقیقی، درست همانگونه که بردگان می توانند " حقوق و آزادی " هایی داشته باشند. البته برای بردگانی که به بردگی تن داده باشند، این " حقوق و آزادی ها " نه تنها کافی و وافی خواهند بود، بلکه مستلزم دعا برای سلامتی سر و دوام قدرت اربابان نیز می باشند. اما برای زنان و مردانی که تن به بردگی نمی دهند، " حقوق و آزادی " های مذکور، که به مثابه پرده فریبی برای پوشاندن اسارت و بردگی بکار گرفته می شوند، نه تنها نمی توانند باعث اغفال گردند، بلکه باعث تشدید مبارزات آنها بخاطر سرنگونی اسارت در تمامی ابعاد آن نیز می شوند.         

در شرایط امروزی افغانستان، که کشور تحت اشغال نیروهای متجاوز امپریالیستی قرار دارد و یک رژیم دست نشانده متشکل از خائنین ملی، حاکمیت پوشالی خود را بر آن اعمال می نماید، مبارزات زنان بخاطر تامین حقوق و آزادی های انسانی شان، بخش مهمی از کلیت مقاومت و مبارزه ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده را تشکیل می دهد. بنیاد گرایان مرتجع و زن ستیزی که در عین مخالفت و مقاومت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی، حقوق و آزادی های انسانی زنان را انکار می کنند و با تمسک به " حقوق و آزادی " های اعطایی اشغالگران و رژیم دست نشانده به زنان، بینش و عملکرد غلیظ شوونیستی مرد سالار شان را رنگ مقاومت علیه اشغال و تجاوز می دهند، صرفا در حق زنان کشور جفا نمی کنند، بلکه با محروم کردن نصف نفوس جامعه از حقوق شان، منجمله حق مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران و رژیم پوشالی، در حق کل کشور و تمامی مردمان کشور، یعنی تمامی زنان و مردان، جفای بزرگ و غیر قابل بخششی مرتکب می شوند. مبارزه علیه این جفای بزرگ نیز بخش جدایی ناپذیری از مقاومت و مبارزه ملی مردمی و انقلابی بخاطر تامین حقیقی استقلال و آزادی کشور و مردمان کشور است.

فرخنده باد هشت مارچ روز جهانی زن!

خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی رها سازیم!

 

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"

هشت مارچ 2009