به یاد رفیق آذر درخشان ۲۶ می ۲۰۲۴

زن کمونیست و انقلابی و رزمندۀ خستگی ناپذیرجنبش انقلابی زنان دوازده سال پیش در چنین ایامی، جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی زنان، رفیق استوار و رزمندۀ خود، آذر درخشان را از دست داد. از آذر که مسئول سیاسی سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) بود، آثار با ارزش بسیاری باقی مانده است؛ اما ارزشمندترین اثر او زندگی پربارش بود که در تمامی لحظه های آن عشق به توده ها و مبارزه برای رهایی زنان و تمامی ستمدیدگان موج می زند.

سخنرانی طاهره شمس در تجمع اعتراضی به محدودیت ها و سرکوب زنان در افغانستان

تجمع اعتراضی ۱۱ می به محدودیت ها و سرکوب زنان در افغانستان و سخنرانی یکی از فعالین هشت مارس در این تجمع.

لندن ۱ می - شعار زن زندگی آزادی، تنها راه انقلاب

راهپیمایی اول ماه می ۲۰۲۴ - آمستردام

خواندن بیانیه اول ماه مه به زبان آلمانی- برمن

گزارش گردهمایی نوروز با یاد زندانیان سیاسی – میدان دام آمستردام

پیام نوروزی ۱۴۰۳ با یاد زندانیان سیاسی - میدان دام آمستردام

خواندن پیام هشت مارس در گردهم آیی روز زن- برلین

پیام یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) در گردهم آیی به مناسبت روز جهانی زن!

تظاهرات زنان ۸ مارس ۲۰۲۴ -آمستردام

ارسالی از افغانستان - شعله