آذر درخشان! یک سالی که تو نبودی

یادمان پوران بازرگان و اهدای جایزه به کتاب \"زنان سال صفر\" اثر آذر درخشان

گزارشی از نمایش فیلم "پرواز را به خاطر بسپار" در فستیوال بین المللی سینمای ایران د ر تبعید در پاریس (۲۴ – ۲۱ فوریه)

تقدير از پيشگامان جنبش زنان، که ديگر در ميان ما نيستند!

گزارش تصویری از مراسم یادبود رفیق آذر درخشان/ ۶ اکتبر در جشنواره بین المللی سینمای تبعید

۲ گزارش شب نمایش پرواز را به خاطر بسپار و بزرگذاشت آذر درخشان در گونتبرگ سوئد و شعر خوانی ژیلا مساعد - جشنواره بین المللی سینمای تبعید

۱ گزارش شب نمایش پرواز را به خاطر بسپار و بزرگذاشت آذر درخشان در گونتبرگ سوئد و شعر خوانی ژیلا مساعد -جشنواره بین المللی سینمای تبعید

گزارش تصویری از مراسم یادبود رفیق آذر درخشان - در جشنواره بین المللی سینمای تبعید

گفته های وجیهه ترانه در بزرگداشت رفیق آذر درخشان - فرانکفورت

بزرگداشت رفیق آذر درخشان - فرانکفورت