فرزانه انصاری فر

و سایر دستگیر شدگان اعتراضات بهبهان را فورا آزاد کنید!

فرزانه خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در 26 تیر 1399 برابر با 16 جولای 2020 در بهبهان بازداشت شد.

فریاد شورش مردم و به خصوص زنان عاصی از جنایات این رژیم ضد زن و مرتجع، در سراسر کشور، پشت حاکمیت را به لرزه در آورده است. جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش می کند با خشونت افسار گسیخته، زندان، شکنجه و اعدام، مردم را مرعوب سازد؛ غافل ازاین که خشم توده‌هایی که دیگر هیچ چیز برای از دست دادن ندارند، اگر با سلاح آگاهی انقلابی مجهز شوند، به طوفانی بدل خواهد شد که نه تنها مرعوب نمی شوند، بلکه همه مرتجعین را به زیر خواهند کشید.

طی ماه های اخیر در اثر فقر و فلاکتی که دامن اکثریت مردم محروم را گرفته است، اعتراضات به اشکال گوناگون راه افتاده است. کارگران هفت تپه در خیابان ها، هفته هاست که برای حقوق به حق خود، مبارزه می کنند و خواهان آزادی همه فعالین کارگری هستند. 

رژیم سر تا پا سرکوبگر جمهوری اسلامی که از بدو قدرت گیری تا کنون با سرکوب توانسته است به عمر ننگین خود ادامه دهد، این بار نیز می خواهد حمام خونی از معترضین دی 96 و آبان 98 برای نگه داشتن رژیم لرزان و رو به سقوطش راه بیاندازد. حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این راستاست.

اما با تمام شاخ و شانه کشیدن‌ها، آماده سازی‌های قبلی نیروهای سرکوبگر، مردم در بهبهان، تهران و.... به خیابان‌ها می ریزند و شعار حکومت اسلامی نمی خوایم را بار دیگر و با صدای رساتر پیش می گذارند.

در اعتراضات بهبهان بنابر گزارشات شاهدان عینی، زنان حضور گسترده ای داشته اند. در هر مبارزه و اعتراضی حضور جسورانه‌ی زنان نشان می‌دهد که چگونه چهل و یک سال سیطره‌ی یک حکومت سرمایه‌داری مردسالار که مالکیت خصوصی بر بدن زنان را با قوانین ضد زن و مجازات‌های اسلامی و در مرکز آن حجاب اجباری تجهیز و بر جامعه تحمیل و زنان را تبدیل به نیروی انفجاری کرده است. نیرویی که در سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی پتانسیل عظیمی را داراست. نیرویی که چیزی کمتر از انقلاب و زیر و رو کردن تمامی مناسبات و روابط تولیدی و اجتماعی را نمی خواهد!

سازمان زنان هشت مارس (ایران-‌ افغانستان)- هلند

18 ژوئیه 2020

zan_dem_iran@hotmail.com

www.8mars.com

https://facebook.com/8Mars.org

https://t.me/hashtemars

www.youtube.com/8marsorg