zan_dem_iran@hotmail.com        سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Feb 2016
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
  نشریه شماره  36 منتشر شد  


   pdf

 
 گزارشات
نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای «امن» ارتجاع، آکسیون در مقابل کاخ الیزه / گزارش مبارزات اعتراضی به سفر روحانی به پاریس
گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس/ پنجشنبه 28 ژانویه 2016 – مقابل مجلس سنا
گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به پاریس نمایش دیواری شبانه
گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس / چهارشنبه 27 ژانویه 2016 - میدان رپوبلیک
 اطلاعيه ها 
» تراب حق شناس یکی از مبارزین جنبش انقلابی ایران درگذشت!
» ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!
» فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!
» جلسه‌ی بحث و گفت و گو: اعتراض به سفر روحانی به پاریس
» نه به سکسیسم! نه به راسیسم!
» جلسه‌ی بحث و گفت و گو در پالتاک: پیرامون خشونت به زنان در آلمان
ما برای رهایی خود و سیاره‌مان به مبارزات‌مان علیه واپس‌گرایان مردسالار ادامه خواهیم داد!
نه مرز، نه ملیت، نه جنسیت!
 مقالات 
» بشتابید! بشتابید! فرصت ناب! انتخاب زنان برای سرکوب زنان!
» سرمایه داری در حال ویرانی محیط زیست است و هرگز قادر به حل این معضل نخواهد بود: چه باید کرد؟ / مهسا رژوان
» بازستاندن زندگی، بدون کشتن!چرا اسیدپاشی از مصادیق خشونت جنسیتی است؟ - فریبا امیرخیزی
» مروری انتقادی بر بیست و ششمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران
» زنان و نظم نوین جهانی - اخگر فرزانه
» موقعیت زنان افغانستان: گامی به جلو؟ پ. نسیم
» زنان پناه‌جو در مارپیچ فقر و وحشت از تنهایی و خشونت در دنیایی مملو از مردسالاری- نینا
» نه مرز، نه ملیت، نه جنسیت! این وضع دیگر قابل تحمل نیست، باید دست به یک مبارزه‌ی پویا بزنیم!
» سیاست جنسی ترس و شجاعت- نویسنده: آندریا دورکین / برگردان- سمیرا
» زیبایی زن از کدام زیبایی حرف می‌زنیم؟ - مهسا روژان
» هنگامی که ملکه تنها می‌ماند... در مورد ناپدید شدن زنبورها و آینده‌ی سیاره‌ی ما - برگردان- لیلا پرنیان

 مقالات و اطلاعيه ها - افغانستان

 دسته هشت مارچ
  وضعیت زنان در جامعه ما
  نقش و سهم زنان در انقلاب
 نشريه نبرد زن
نبرد زن شماره 24 منتشر شد
 
مجموعه ای از گزارشات روز جهانی زن 2015
 فعاليت ها
فراخوان به تظاهرات سازمان زنان هشت مارس در تورنتو علیه سفر روحانی به فرانسه
گزارش گردهم‌آیی به مناسبت 25 نوامبر، روزمبارزه با خشونت علیه زنان در شهر برمن /آلمان
گزارش آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان در شهر دوسلدورف / آلمان
» خشونت بر زنان مرز و ملیت نمی شناسد، مبارزه ما جهانی است! فراخوان به تظاهرات - لندن
گزارش راهپیمایی خوش آمدگی به پناهندگان - بروکسل
 مصاحبه و گفتگو
کانال چشم انداز مصاحبه با فریبا امیرخیزی علیه سفر روحانی به اروپا
فایل‌های جلسه پالتاکی: خشونت و تجاوز جنسی به زنان در آلمان
» فایل‌های جلسه پالتاکی در مورد قتل وحشیانه فرخنده، بازتاب تفکر زن ستیزبنیاد گرایی
 نما آهنگ
بخشی ار پیام سازمان زنان ۸ مارس در اعتراض به سفر روحانی به پاریس - ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
  میخواهم فریادهای پراز درد را متوقف کنم
انتخابات از کافران بی نام
«هنر بالاتر از هر فریادی»؛ کاری از هانا کامکار
شمیم- کودک فقر
مبارزین جهان بدون مرز- پراکسیس


کتاب خشونت علیه زنان و راه پایان بخشیدن به آن منتشر شد

تنها صداست که می ماند


پرواز را به خاطر بسپار

مجموعه دوم گفته ها و نوشته های آذر درخشان  منتشر شد

 ديدگاه ها
» واکنش آلمانی به تعرضات جنسی شب سال نو مسیحی: این زنان مایملک ما هستند. دست درازی به آن ها قدغن!/ سرویس خبری جهانی برای فتح
» مرز قصه و واقعیت کجاست؟ / سیما مافی
» در باره فیلم پادشاه من حواستان به رفتار فمنیزه مردان هم باشد! / امید بهرنگ
نشريه عصيان شماره 40 منتشر شد
رخشانه به دست متحجرین سنگسار شد
» مبارزه زنان یکی از مبارزات محوری ضدسرمایه‌داری است. ترجمه - جواد گنجی
» زن، ايـدئـولوژی، قـدرت - نشریه آتش
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2016 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠