جنایت کاران جمهوری اسلامی نویدمان را اعدام کردند!

 

چوبه‌های دار رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی

 را با ادامه مبارزه‌ای که نوید جزئی جدا ناپذیر از آن بوده است، درهم شکنیم!

امروز صبح، نوید را بعد از شکنجه‌های جسمی و روحی، بعد از اعتراف گیری‌های اجباری توسط تیر خلاص زدندهای جمهوری اسلامی، طناب‌دار را به گردن‌اش انداختند و او را به قتل رساندند. نوید را از ما گرفتند، اما آرزوهای نوید را که ساختن جامعه‌ای بدون ستم و استثمار بود را نمی‌توانند اعدام کنند و از ما بگیرند.

خانواده عزیز نوید افکاری در غم از دست دادن فرزندشان تنها نیستند، چرا که در کنارشان میلیون‌ها انسان منزجر از جمهوری اسلامی ایستاده است. در کنارشان میلیون نفر کارگر و زحمتکشی قرار دارند که حکم سرنگونی این رژیم سر تا پا جنایت‌کار را  در دی‌ماه 96 صادر کردند. در کنارشان هزاران هزار خانواده‌های دادخواه و مادران دادخواه قرار دارند که دادخواهی‌شان را تا سرنگونی انقلابی این رژیم و محاکمه عامرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی در بیش از ۴‌دهه ادامه خواهند داد.

رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد با کشتار شورشگران زحمتکشی که در دی ۹۶ و آبان ۹۸ ناقوس مرگ‌‌شان را به صدا در آوردند، چند صباحی به عمر ننگین خود اضافه کند. اما امروزه و در شرایط کنونی کشتن نوید و نویدها، عزم مردم خشمگین و جان به لب رسیده را برای ادامه مبارزه صد چندان جزم می‌کند. به جرئت می‌توان گفت که خواست سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، خواست میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، خواست زنان، این نیمی از جمعیت جامعه، خواست کولبران، خواست دانشجویان، خواست معلمان، خواست پرستاران، خواست اقلیت‌های ملی و مذهبی و.... و به یک کلام خواست اکثریت مردم است!

غم و خشم از دست دادن نوید را باید در مبارزه و گسترش آن در خدمت به عملی شدن خواست اکثریت مردم ستمدیده یعنی سرنگونی رژیم جنایت کار و سرکوبگر جمهوری اسلامی، رژیم شکنجه و اعدام،  قرار دهیم و جامعه نوین و انقلابی را پی ریزی کنیم که در آن هیچ کس مورد شکنجه و اعدام قرار نمی گیردهیچ کس به خاطر عقایدش در زندان به سر نمی برد!

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰

zan_dem_iran@hotmail.com

www.8mars.com

https://facebook.com/8Mars.org

https://t.me/hashtemars

www.youtube.com/8marsorg