گزارشی از تظاهرات 16 آذر 1388 ـ لندن

گزارشی از تظاهرات 16 آذر 1388 ـ لندن

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) همراه با کمیته جوانان ـ انگلستان و سایر نیروهای رادیکال و چپ و انقلابی تظاهرات ایستادهای را به مناسبت روز دانشجو مقابل لانهی جاسوسی جمهوری اسلامی روز دوشنبه تاریخ 16 آذر 1388   ( 6 دسامبر 2009 ) از ساعت 5 تا 8 عصر بر گزار نمودند.

 فعالین زنان هشت مارس با تهیه و تدارک پلاکاردهایی که خواستههای زنان ایران را در برداشت از قبیل: «نه به حجاب اجباری» ، «حق انتخاب پوشش» ، «حق طلاق» ، «حق حضانت» ، «حق مسافرت» ، «حق سقط جنین» ، «نه به جمهوری اسلامی ، نه به امپریالیسم» ،«جدایی کامل دین از دولت اولین قدم در تحقق دموکراسی» ، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد!» در این تظاهرات حضوری پرشور داشتند.

 در تمامی تظاهراتی که بعد از مضحکهی انتخاباتی مقابل سفارت رژیم برگزار شد، بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از نیروهای چپ گرفته تا راستهای سلطنت طلب و موسویچیهای سبزپوش مرتجع حضور داشتند، اما در مراسم یادبود 16 آذر 1332 که طی آن مزدوران رژیم شاهنشاهی با حمله به دانشگاه سه تن از دانشجویان چپ و ملیگرا را کشتند، سلطنتطلبان غایب بودند! یکی از وجوه اشتراک دو رژیم مرتجع شاهنشاهی ساقط شده و جمهوری اسلامی فعلیست که یعنی دانشگاه و دانشجو به عنوان بخش روشنفکر جامعه خار چشم تمامی رژیمهای دیکتاتور و مزدور بوده است.

 نیروهای شرکتکننده در این روز به دو طیف سیاسی  تقسیم می شدند:

 1ـ طیف نیروهای رادیکال، چپ ، مترقی و انقلابی ضمن دفاع از جنبش مردمی و دانشجویی در ایران که خواهان سرنگونی کلیت رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستند.

2ـ طیفی که خود از رهبران و پایه گذاران سرکوب ضد انقلاب فرهنگی سال شصت در دانشگاهها بودند. که طی آن حرکت ضد انقلابی دانشگاه، صدها دانشجو کشته و هزاران تن دستگیر و روانه زندان شدند و دانشگاه تصویه اسلامی شد. آقایان: سروش و گنجی و ... از مبتکرین این حرکت ضد انقلابی بودند، که با حمله به دانشگاه فریاد می زدنند «خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم!».

 به یاد داشته باشیم که بخشی از این موسویچیهای سبزپوش همان کسان فرصتطلبی هستند که از رهبر انقلابشان دیکتاتور بزرگ جماران (روح الله خمینی) میخواسنتد که "پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید". امروز دور از انتظار نیست که لباس سبز موسویچیها را بپوشند و به قول آقای سروش تا دیروز اگر در مقابل هم بودند، امروز در کنار هم باشند.

در این مراسم نیروهای چپ و رادیکال با سر دادن شعارهایی همچون «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد»، «مرگ بر حکومت مذهبی» ، «مرگ بر حکومت ضد زن» ، «نه به حکومت سنگسار، شکنجه، زندان، اعدام» ، «جمهوری اسلامی رژیم ارتجاعی مرگت فرا رسیده» ، «دانشجو بیدار است، از ارتجاع بیزار است» ، «نه اصلاح نه سازش، مرگ بر جمهوری اسلامی» ، «نه اصلاح نه تسلیم، نبرد تا پیروزی» ، « زنده باد انقلاب» ، «زنده باد آزادی» ، «زنده باد سوسیالیسم» و هم چنین با خواندن سرود 16 آذر از جنبش واقعی مردم دفاع کردند.

 سبزپوشان موسویچی صرفا جناح احمدی نژاد را مورد حمله قرار میدادنند و خواهان این بوده و هستند؛ که رژیم جمهوری اسلامی به نفع آقای موسوی اصلاح بشود!

 در حاشیه برگزاری این مراسم باید اشاره کرد یکی از گردانندگان موسویچی  میخواست با کشیدن پارچه سبزرنگش به سمت نیروهای سرخ شانزدهم آذر را از آن خود کنند، ولی شانزدهم آذر سرخ بوده و در تاریخ برای همیشه سرخ خواهد ماند!

 

پری قدمی ـ فعال سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) ـ انگلستان 

10 دسامبر 2009

 

www.8mars.com

 

parighadami@hotmail.co.uk